regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Klik her for PDF fil til udskrift af høj kvalitet - eller til at gemme på din computer.24. maj 2021, senest opdateret den 23. november 2022.  

 

Den 'alternative' 17. Karmapa Ogyen Dordje anklages for voldtægt og manglende børnepenge
 

Han er angiveligt far til et barn med en tidligere nonne

Den tidligere nonne fik US$ 700.000 af ham, men hun vil have mere

Læs næstsidste nyt på dette link  (16. april - 19. maj 2022.)  
Læs aller sidste nyt i klummen til højre  (2. november - 14. november 2022.)  

Ogyen Dordje, 2021. Ukendt fotograf.

 

Der var angiveligt tale om et hemmeligt ægteskab, hvor den 'alternative' 17. Karmapa   Ogyen Dordje  (se billedet) officielt fortsatte som  munk, skønt han havde erotiske forhold og stiftede en familie i skjul og gemte familien væk i et afsides hjørne af Vancouver Island i British Columbia på Stillehavs kysten af Canada. Til dette formål havde Ogyen Dordje sendt sin elskerinde 700.000 US dollars, påstås det af den tidligere nonne Vikki Hui Xin Han i Canada. Pengene skulle angiveligt bruges til køb af et hus til hende og barnet i British Colombia samt en vielsesring. Der skulle de tre så bo i hemmelighed, skjult fra offentligheden, mens Ogyen Dordje officielt boede i New Jersey i USA. Det var angiveligt elskerinden Vikki Hui Xin Han's forventning. Men Ogyen Dordje kom aldrig til Vancouver Island og opdyrkede heller ikke et hyggeligt familieliv med hende. Tilsyneladende forduftede romantikken derfor.


Me too 
 Ogyen Dordje's angiveligt hemmelige hustru har nu anlagt retssag mod Ogyen Dordje i Canada for at få både børnepenge og hustru bidrag efter canadisk lov. Tilsyneladende er påstandene ikke helt hen i vejret. Der er tidligere blevet rapporteret rygter på Taiwan om et sådant forhold, men uden beviser eller fakta til at bakke sagen op. Og uden navne. Derfor har vi ikke på Tilogaard rapporteret om det. Men nu kommer der en retssag eller et retsligt forlig, og der er fremsat alvorlige beskyldninger offentligt af en kvinde, som vedstår sine klager med sit navn.
 

 Ogyen Dordje benægter ikke, at han har givet det angivne beløb til den tidligere nonne. Og han plejer ikke at give beløb i denne størrelsesorden til blot værdigt trængende. Så vidt vi ved her på Tilogaard. Det tyder unægtelig på, at han gerne ville tage et vist ansvar, men han vil altså ikke tilstå noget offentligt. Ak ja, alting bliver altid så kompliceret for Ogyen Dordje. Angiveligt skulle de to havde været i tæt kommunikation via email og telefon, hvor de udvekslede kærligheds erklæringer og så videre, påstår Vikki Hui Xin Han. Så hendes påstand om et ægteskabs lignende forhold beror på denne kommunikation og ikke på særlig meget fysisk samvær. Forholdet ophørte i 2019, siger hun, og sagen om børnepenge blev indgivet til retten samme år. Det nye er, at hun også ønsker et hustru bidrag. Samt at det først er nu, at sagen kommer til offentlighedens kendskab.
 


Me too 
 Uanset hvad der er op og ned i denne sag, er dette en skandaløs tragedie. Og endnu et problem i rækken af mange problemer for Ogyen Dordje. Desuden er der måske også en svigtet og lidende ungmø i kærligheds sorg og frustration med et barn, som ingen far vil vedkendes. Men det kan en DNA prøve vel afgøre ret nemt, altså hvem der er far til barnet. Men så er der det med voldtægt. Det er meget alvorligt. Men den tidligere nonne vil ikke kompenseres for det eller have Ogyen Dordje dømt for det heller. Alligevel tøver hun ikke med at anklage ham. Det er ret påfaldende.
 

 Det er ikke umiddelbart indlysende, om der er tale om bagvaskelse af Ogyen Dordje, eller om Vikki Hui Xin Han virkelig har noget at klage over. Men hun fremstår offentligt med navns nævnelse, så hun risikerer også skandale og bagtalelse og offentlighedens foragt. Hvis hun taler usandt. Påstanden om voldtægt er meget alvorlig og kan blive Ogyen Dordje's endeligt som en åndelig leder. Det er vel derfor, at ingen tibetanske medier endnu har omtalt sagen. For det er meget slemt. Kun Dharma magasinerne 'Buddhist Door' i Hongkong og 'Tricyle' i USA har bragt artikler om skandalen.


Me too 
 At forlede en nonne til at opgive sine løfter er også ret alvorligt i en buddhistisk sammenhæng. Men selvom der ikke er kød på disse to påstande, er det ikke spor godt at prøve at stikke af fra en faderskabs sag. Men det er selvfølgelig muligt, at Ogyen Dordje ikke er far til barnet. Men hvorfor så betale de mange penge?
 Påstanden om et ægteskabs lignende forhold er ret akademisk, bortset fra de eventuelle økonomiske forpligtelser, som et sådant forhold naturligvis indebærer. Men endnu ved vi ikke, om der er hold i noget af det.

 Som udgangspunkt må Ogyen Dordje anses for  uskyldig, indtil noget andet er bevist. Men det er utvivlsomt, at han står anklaget og er en mistænkt mand - nu ikke blot for   skattesvig i Indien, men også i en anløben faderskabssag. Og hans omdømme er nu besudlet af mistanker om seksuelt overgreb, løgn og brud på munkenes rodløfter om cølibat. Hvordan kunne dette ske?
 

 Sagen er altså på ingen måde bevist eller fuld af fakta. Ogyen Dordje og Vikki Hui Xin Han har kun været sammen fire gange i en to årig periode. Hvordan kan hans elskerinde så påstå et slags 'ægteskab'? Og Ogyen Dordje har ikke anerkendt et faderskab heller.

Klik her for toppen af siden


Me too 
 Hertil kommer, at den forsmåede elskerinde Vikki Hui Xin Han påstår, at hun blev voldtaget i deres første erotiske forhold, men at forholdet efterfølgende blev 'romantisk.' Det er jo en meget mærkelig udtalelse. Forholdet var altså til at begynde med et overfald uden samtykke, hvorpå der efterfølgende - og åbenbart med tilbagevirkende kraft - alligevel blev givet samtykke. Selvom det forekommer lettere besynderligt, er der adskillige voldsramte kvinder, som kan berette om noget lignende, når de er - eller var - forelskede i manden, som overfaldt dem og udsatte dem for tvang. Så påstanden er ikke urealistisk eller uhørt - den er imidlertid meget alvorlig. Anklagen om voldtægt vil nu hænge på Ogyen Dordje, ligesom en voldtægts anklage blev hægtet på  Sogyal Rinpotje  førhen. Men denne anklage vil ikke blive behandlet af domstolen i Canada, så en mistanke om voldtægt vil blive en permanent følgesvend, med mindre Ogyen Dordje på en eller anden måde får fjernet påstanden. Men det bliver svært, for en voldtægt er en voldtægt - også selvom kvinden bagefter tilgiver overfaldet og overfaldsmanden.

 Det korte af det lange er dog, at der ikke er rejst sigtelse om voldtægt. Sagen drejer sig alene om børnepenge og hustru bidrag. Og så drejer sagen sig naturligvis i høj grad også om begge elskeres sociale omdømme og dermed fremtids muligheder.
 Alene anklagen mod Ogyen Dordje vil sandsynligvis betyde, at han aldrig kan overtage Dalai Lama's rolle som et spirituelt samlingspunkt for tibetanerne, som der ellers har været kræfter, der forsøgte at bevirke. Det var vist heller ikke en rolle, som Ogyen Dordje brød sig om at skulle spille. Men det er ikke til at vide, hvad sagen vil betyde for ham som overhoved for hans afdeling af Karma Kadjy traditionen. Det vil vel vise sig sidenhen.


Me too 
 Foreløbig lader det til, at alle holder vejret og beder til, at anklagen er falsk og et forsøg på penge afpresning. Og penge vil den tidligere nonne Vikki Hui Xin Han jo meget gerne have, men alting tyder unægtelig på, at Ogyen Dordje er far til barnet. Det med voldtægt får måske lov til at forpeste atmosfæren omkring Ogyen Dordje, uden rigtig at blive afklaret, selvom det muligvis er en løgn, som var tiltænkt at lægge pres på ham. Men det er svært at bedømme, fordi vi kun har rets dokumenterne at gå ud fra. Hverken Vikki Hui Xin Han eller Ogyen Dordje har udtalt sig endnu. Der er en larmende tavshed.

 Højesteretten i British Colombia i Canada har tilladt, at sagen kommer for retten. Både faderskabs sagen og påstanden om et ægteskabs lignende forhold. Sagen skal starte om et års tid i april 2022. Sagens fakta består af emails, logning af telefon opkald og den store penge overførsel.
 I følge traditionel tibetansk opfattelse er det noget nær en katastrofe, at en så højt rangerende Lama som en  Karmapa  må stå anklaget for en domstol ved sin egen person. Der er derfor udsigt til, at 'man' vil gøre alt, hvad der er muligt, for at undgå at Ogyen Dordje skal møde op i retten. Det vil rent praktisk sikkert betyde, at man vil søge et retsligt forlig. Detaljerne i et sådant forlig vil sandsynligvis forblive mørklagte. Men nu får vi se - og måske høre. Der er lang tid til april 2022.
 

Læs om det her        (CBC, Canada).

Læs om det her    (Daily Mail, UK).

Læs om det her      (Tricycle, USA).

Læs rets dokumentet her    (The Supreme Court of British Columbia).

Klik her for toppen af siden

 

 

 

         BAGGRUND:

 Ogyen Dordje blev udnævnt som 7 år gammel knægt fra Amdo til at udfylde rollen som den 16. Karmapa's genfødsel - en såkaldt Tulku. I følge den 13. Dalai Lama's rangliste for betydningsfulde Tulku'er i Tibet og omegn, er Karmapa’erne nummer tre. Kun overgået af Dalai Lama'erne - som jo var konger af Tibet - og Panchen Lama’erne fra Tsang, som spillede en særlig rolle i Gelug traditionen - Dalai Lama's tradition. Så blandt tibetanerne spiller Karmapa'erne en særlig rolle. Før 1642 blev Karmapa'erne anset for de mest betydningsfulde Lama'er i Tibet, fordi de var de første til at danne en Tulku linje af genfødsler flere hundrede år forinden, hvor Karmapa udnævnte sig selv som lille barn, fordi han kunne huske sine tidligere liv. Dengang var de næsthøjeste Lama'er Shamarpa'erne. Men med den mongolske invasion af Tibet i 1640 blev Dalai Lama konge (i 1642), og Karma Kadjy traditionen blev generelt undertrykt. Den værste skurk i disse begivenheder var dog ikke den daværende 5. Dalai Lama, men den mongolske konge Gushri Khan, som invaderede Tibet med sin hær.

 I 1992 anerkendte den daværende 14. Shamarpa den lille dreng Thaye Dordje som den 'klassiske' Tulku af den 16. Karmapa. Der var således meget usædvanligt to inkarnationer af Karmapa. Shamarpa mente, at udnævnelsen af Ogyen Dordje var politisk bestemt. Dels for at imødekomme det kommunistiske kinesiske imperium, som er besættelsesmagten i Tibet, samt for at promovere Situ Rinpotje, den højtstående Karma Kadjy Lama, som havde udpeget Ogyen Dordje. Det var dengang ret tydeligt, at Situ Rinpotje ved denne udnævnelse ville tilsidesætte Shamar Rinpotje og gøre ham ligegyldig og uden indflydelse, selvom Shamarpa'erne traditionelt rangerer højere end Situpa'erne i vores tradition. Det er naturligvis for os danskere ret middelalderligt det hele, men det er en vigtig politisk og religiøs virkelighed i hele det tibetanske kultur område. Historien om de to Karmapa'er udredes i en anden artikel (Læs på dette link, hvorfor der er to Karmapa'er).

 Fordi den nuværende Panchen Lama blev bortført som lille dreng og nu lever et ukendt liv et eller andet sted i Kina, er den 17. Karmapa blevet den næstvigtigste Lama efter Dalai Lama i tibetansk traditionel tankegang. Ikke kun blandt eksil tibetanerne, som lever i landflygtighed i Indien og andre steder efter oprøret mod den kinesiske besættelsesmagt i 1959 – men for alle tibetanere og mongoler. Det passer derfor den kinesiske besættelsesmagt fint, at der er så stor ballade om Karmapa'erne. I mellemtiden har kommunisterne i Kina udpeget deres egen Panchen Lama, som dog ikke nyder anerkendelse blandt tibetanerne. Han opholder sig derfor for det meste i Beijing. At Ogyen Dordje nu laver skandale (igen), betyder ikke noget for det kommunistiske kinesiske imperium. Det er kun godt for lederne i imperiet, når nogen eller noget skaber splittelse blandt tibetanerne.

 Den 'klassiske' 17. Karmapa  Thaye Dordje  har ikke oplevet den slags problemer, som plager Ogyen Dordje. Thaye Dordje blev ikke 'fundet,' men udpegede sig selv som lille purk. Han blev ikke adopteret af det kommunistiske kinesiske imperium som Ogyen Dordje, men blev smuglet ud af Tibet uden at blive opdaget af det onde imperium som lille dreng. Han giftede sig ikke i hemmelighed, men i fuld offentlighed. Vel at mærke efter han havde opgivet sine munke løfter og var blevet lægmand. Så Thaye Dordje har ikke brudt sine løfter. Han har udvist rettidig omhu. Det har han altid gjort. Han bestemmer alting selv, mens Ogyen Dordje forekommer at være under kontrol af andre hele tiden.

 Det erotiske 'eventyr,' som denne artikel omhandler, er sikkert sket spontant - hvis det er rigtigt - uden planlægning og i modsætning til hele planen omkring Ogyen Dordje, hvis der altså er en plan, og hvis der stadig er en kinesisk styring af hans liv. Det vides ikke, men  hans kinesiske sponsorer  på Taiwan, som samarbejder med det kommunistiske kinesiske imperium, har betalt for det meste i tidens løb. Så disse kinesere må derfor formodes stadig at udøve indflydelse. Det kan også formodes, at det er på grund af disse kineseres indflydelse, at Ogyen Dordje ikke opgav sine løfter, når han indgik i et erotisk forhold. De ønskede sikkert en munk som Karmapa, fordi det ville være mere 'helligt' for de almindelige kinesere. At Ogyen Dordje's munkeri så ville være en gang hykleri, betød sikkert ikke så meget, blot han ikke blev opdaget. Men vi ved jo ikke, i hvor høj udstrækning kineserne stadig kan påvirke og lede Ogyen Dordje's liv. Amerika burde og skulle jo være et fristed for ham. Nogle mener, at Ogyen Dordje slet ikke var munk, da affæren fandt sted. Men det er faktisk dokumenteret, at han i hvert fald holdt den såkaldte 'Rabdjang' ordination, som indebærer cølibat. Men han var da ikke fuldt ordineret Bhikshu. Der er ingen information om, at han skulle have aflagt løfterne.

 Hvad vi nu kan forvente, er en lang tavshed fra Ogyen Dordje's side. Sådan plejer det at være, når noget går galt for ham. Og det er en meget dårlig strategi. Herved får især anklagen om voldtægt lov til at sætte sig, og det bliver svært at få den væk igen - også selvom der ikke er hold i påstanden. Ved at lade stå til, får omverdenen indtryk af, at det hele sejler for Ogyen Dordje. Måske har han ikke styr på noget.
 

 

 

 

Endnu ingen retssag den 16. april 2022

 Ogyen Dordje skulle have været i retten i Canada den 11. april 2022 i sagen om hustru bidrag og børnepenge til den tidligere nonne Vikki Hui Xin Han, som er canadisk statsborger. Men der er ingen rapporter om sagen; intet nyt noget steds. Den sidste nyhed er fra maj 2021, hvor retten meddelte, at der var afsat en retsdag til at åbne sagen den 11. april 2022.
  Formodentlig betyder det, at der er indgået et forlig i sagen. Og formodentlig indebærer et sådant forlig, at parterne ikke må tale med offentligheden om, hvad de er blevet enige om. Det peger alting på, i og med at der intet findes om retssagen - heller ikke noget om, at kravet mod Ogyen Dordje er frafaldet, eller om sagens udsættelse eller lignende.

 I så fald er der åbenbart blevet betalt erstatning til mor og barn, men vi ved intet om det. Vi må formode, at der er blevet udbetalt erstatning, for hvorfor skulle den tidligere nonne Vikki Hui Xin Han ellers tie stille? Så sagen ender sandsynligvis her med en fuser. Vi ved ikke, om kravet mod Ogyen Dordje var berettiget. Vi ved ikke, om han havde et forhold til en nonne og blev far til et barn. Vi ved heller ikke, om mor og barn virkelig tidligere fik udbetalt 700.000 dollars - eller om de har fået yderligere erstatning. Måske har sagen for Vikki Hui Xin Han kun handlet om penge. Men en vigtig Lama's ry og rygte blev unægtelig også sat på spil. Men nu kan enhver tænke sit, for intet vides med sikkerhed. Ogyen Dordje's støtter kan ikke ånde lettet op, for Lama'ens uskyld er ikke demonstreret; og anklagens mulige gyldighed er ikke blevet ophævet eller fjernet. Så også denne sag er blevet til et værre rod med flere åbne ender og tråde, som stritter i mange retninger. Hvordan kan man ønske såden en ende uden afslutning?

 

 

 

Lidt nyt i sagen den 19. maj 2022

 Det forekommer, at Ogyen Dordje søger et forlig i sagen, som vil bevirke, at sagen ikke må omtales offentligt. Men kilderne til disse informationer er ikke ret offentlige og benytter chatroom navne, så man ikke ved, hvem de er. I en sådan sag som denne, må dette anses for uansvarligt og utroværdigt. Og disse mennesker mangler tydeligvis både mod og etik. Men der er offentlige informationer tilgængelige, nemlig fra to retskredse - dels i Canada og dels i USA. Heraf fremgår det, at der kører disse sager ved domstolene, men intet om sagernes fakta. Men sagerne er åbne, det vil sige, at de stadig kører i systemet. Der er nye datoer. Sagen i Canada har følgende oplysninger i rets registrene: Last Name, First Name: DORJE, Ogyen Trinley - Style of Cause: HAN, Vikki v DORJE, Ogyen - Classification of File: Supreme Family Law Proceedings - Court Location: Vancouver Law Courts - File Number: 191921 - Date File Opened: 17Jul2019 - Date Last Updated: 19May2022 - Access Not Available.


Me too 
 Så den 19. maj i år har der været et retsmøde, som dog ikke er blevet rapporteret noget sted. Sandsynligvis fordi forhandlingerne var hemmelige med henblik på forlig. Sagen i USA er ikke direkte mod Ogyen Dordje, men rejst mod Karma Triyana Dharmachakra Kloster i staten New York for deres delagtighed i den angivelige voldtægt ved ikke at blande sig, mens det foregik. De noget anonyme kilder mener, at også denne sag indgår i forhandlingerne om et forlig, hvor Wikki Han angiveligt kræver 7 millioner US dollers i erstatning. Det ville være godt at vide, hvad der faktisk foregår i denne sag, men Karmapa Ogyen Dordje er helt tavs.
 

 

 Der har nu været et nyt møde i sagen den 13. oktober 2022. Læs om det  i klummen til højre.

 

Læs her om Ogyen Dordje's mange andre problemer.

 

 

 

Relateret:

  Læs også om psykologen Joanne Clark, som var revisor på Ogyen Dordje's kloster i staten New York (Woodstock), Karme Dharmachakra. Hun forlod klosteret i skuffelse over de tibetanske Lama'er på stedet og Ogyen Dordje's overgreb på den omtalte nonne Vikki Hui Xin Han i retreat.  Læs artiklen her.
  (Det blev tidligere rapporteret, at det var Tenzin Paldjor, som var forfatter til artiklen og dermed også revisoren hos Woodstock Klosteret. Det var en beklagelig fejl. Tenzin Paldjor er webmaster på netstedet, hvor artiklen blev publiceret.)

 

Klik her for toppen af siden

 

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

2. november, opdateret den 23. november 2022.  


Nye  retsmøder  om  Ogyen  Dordje's
faderskab, manglende børnepenge
samt  et  krav  om  hustrubidrag
og  en påstand  om voldtægt!
et  forlig  er  måske  på  vej

Den 'alternative' Karmapa Ogyen Dordje, 2021

 

 

Anklagen om voldtægt forekommer usandsynlig og unødvendig,
alligevel tror mange på det og er dybt rystede


Den 'alternative' eller 'kinesiske' Karmapa Ogyen Dordje; foto fra 2021. Bemærk: Karmapa Thaye Dordje er en helt anden person,
og han er  ikke  under anklage.

 Ogyen Dordjes retssag i Canada  (læs klummen til venstre)  er muligvis godt på vej mod et forlig uden domstols prøvelse af sagen. Det vides ikke med sikkerhed; men noget tyder på det. Der har været udviklinger i sagen her i oktober måned 2022. Retssagen foregår i Vancouver, delstaten British Columbia, Canada, hvor han står anklaget for voldtægt, manglende hustrubidrag (?) og at undlade at betale børnepenge. Anklagen om voldtægt indgår ikke i søgsmålet; det påståede overgreb nævnes blot i sagsakterne, selvom sagsøgeren ikke kræver erstatning for voldtægt. Hvorfor hun så nævner det, forlyder der intet om.
  Ogyen Dordje's angiveligt forsmåede elsker - den forhenværende nonne Vikki Hui Xin Han - ønsker flere penge. Hun har - igen angiveligt - allerede fået US$700.000 - og en vielsesring (?). Disse påstande er offentliggjorte af domstolen i Canada. Der var også en sag i USA. Den har Vikki Hui Xin Han nu opgivet - også i oktober måned. Ogyen Dordje har aldrig sagt noget om anklagerne; ikke et ord.


Me too 
 Voldtægt er en påstand, som Vikki Hui Xin Han kun nævner i forbigående - anklagen indgår ikke i retssagen som sådan. Hun behøvede ikke fremsætte påstanden, hvad hendes krav om børnepenge og hustrubidrag angår. Disse krav har intet med en eventuel voldtægt at skaffe. Alligevel påstår hun voldtægt. Det er lidt underligt, når hun ikke søger at få Ogyen Dordje straffet for det i en kriminalsag ved politiet - eller søger erstatning ved et civilt søgsmål. Det er denne påstand, som gør sagen til en 'MeToo' ting. Det er også denne påstand, som er det værste angreb nogen sinde på Ogyen Dordje's karakter, omdømme og indflydelse. Men det er kun en påstand. Der er ingen beviser eller vidner.


 Det er derfor uklart, om Ogyen Dordje er offer for bagtalelse eller om han er en kriminel overfaldsmand. Eller om der 'bare' er tale om en elskovs affære i det skjulte; og en skuffet elsker. Det er i hvert fald en meget underlig historie, og den er ikke spor nem. Det kunne ligne en grundløs smæde kampagne mod Ogyen Dordje; og det kunne derfor synes forkert at omtale sagen. Men det vil modsat kunne opfattes forkert ikke at omtale den, fordi det ville være at bistå Ogyen Dordje og hans organisation i deres strategi om at tie sagen ihjel. Da sagen nu er kendt, bør Ogyen Dordje efter dansk standard udtale sig om anklagen.


 Voldtægt er normalt en sag for politiet; men politiet i USA er ikke involveret. Voldtægten foregik angiveligt i et retreat center (Karme Ling) i staten New York i USA for flere år siden. Voldtægt i denne sag forekommer umiddelbart som meget usandsynligt. Mere længere fremme i artiklen om dette punkt.


 
  OBS
HÃ¥nd som peger til venstre.      (Paragrafferne for oven er kopi af nyheds teksten
      fra den 11. november 2022.  Har du lige læst den,
      så fortsætter du bare herfra:)

 
 Da påstanden om voldtægt nu er fremkommet og gjort offentlig, står Ogyen Dordje til at lide stor skade på hans omdømme, selvom anklagen ikke bliver behandlet af en domstol. Selvom politiet ikke sigter ham i USA, er anklagen nu alligevel lukket ud i det offentlige rum som noget meget giftigt.
  Laver folk søgninger om Ogyen Dordje, vil de finde info om denne voldtægts påstand ret hurtigt på internettet. Sådan har det været siden maj 2021, hvor sagen blev accepteret af domstolen i Canada.

 
Me too Domstolen berammede først sagen til juli 2021; så blev den udsat til foråret 2022. Herefter blev  sagen igen udsat, og der var et lukket møde i juli 2022. Der har så været endnu et lukket møde den 13. oktober 2022. Disse lukkede møder antyder formodentlig forhandling om forlig uden at sagen prøves ved domstolen.


 
 Selvom voldtægt ikke indgår i retssagen, er det den langt alvorligste anklage, hvad angår Ogyen Dordje selv. Også for hans mange tilhængere og de mange klostre og Dharma centre, som er associeret med ham, er dette en katastrofal påstand. En helgen eller  Bodhisatva  begår ikke overgreb mod nogen; så hvis denne påstand på nogen måde er blot til dels rigtig, fordamper helgen glorien fuldstændigt. Det er derfor vigtigt, som sagen står, at bide mærke i, at Ogyen Dordje er uskyldig i anklagen. Indtil det modsatte er bevist.
  At Ogyen Dordje blev far til en datter - skønt han var munk - og at der er problemer med børnepenge og så videre er jo nærmest ordinært, pudsigt og måske meget menneskeligt. Bortset fra, at Ogyen Dordje var munk, kunne historien være hændt i Danmark; den slags sker hver eneste dag i Kongeriget i mange familier.

 
Me too Men voldtægt er kriminelt; og derfor en radikalt anderledes størrelse og en potentiel bombe under hele Ogyen Dordjes globale netværk. Hvis anklagen får lov til at stå uimodsagt. Og det har den jo gjort indtil videre. Det lader til, at Ogyen Dordje meget nødigt vil sige noget; og endnu mindre vise sig i retten og vidne eller udtale sig overfor en domstol. I den tibetanske kulturkreds er alene det, at en  Tulku  skal stå skoleret for en dommer, en forfærdelig ydmygelse og et enormt tab af anseelse.
  I vore dage har Ogyen Dordje et globalt netværk af organisationer og tilhængere, så det er ikke længere en blot og bar tibetansk sag for tibetanere alene, langt væk på en kold højslette i Asien. Sagen kører i Canada. Ogyen Dordje bor i USA. Så han bør lægge sådanne tibetanske kultur vaner bag sig og udtale sig offentligt om sagen for at redde sit ry. Mange mennesker vil opfatte hans tavshed som en indrømmelse af skyld. Selvom det næppe var hensigten med at forholde sig tavs.


 
 Retssagen i Canada mod Ogyen Dordje startede  i maj måned 2021. Senere er også klosteret i Woodstock,  Karme Triyana Dharmachakra i delstaten New York i USA blevet sagsøgt  af Vikki Hui Xin Han for at undlade at gribe ind, hvorved klosteret angiveligt har tilladt voldtægten og derved bistået den. Det er dette kloster, som driver retreat centeret, hvor voldtægten angiveligt fandt sted. Hvis Klosteret skulle bære et ansvar, må vi formode, at der var vidner. Der forlyder dog intet om, at der skulle have været nogen, som så eller hørte noget. (Måske var lige denne retssag blot et forsøg på at øge presset på Ogyen Dordje i sagen fra Canada.) Denne sidste sag er nu droppet den 11. oktober 2022. Der foreligger ingen informationer om grunden til, at sagen er opgivet. Det kunne hænge sammen med, at der ikke er en kriminalsag om voldtægt; når der ikke er det, hvordan kan nogen så have bistået voldtægt? Der er dog en mere sandsynlig sammenhæng.

Me too 
 Der har også været et møde i den første sag i Canada et par dage senere, den 13. oktober. Sagsøgeren, det angivelige offer for voldtægt med videre Vikki Hui Xin Han, bor i Canada og har statsborgerskab der, selvom hun er af kinesisk afstamning. Hvad der skete på dette møde, vides ikke; men det kan have en sammenhæng med at sagen i USA blev opgivet, muligvis som del af et forlig. Det er naturligvis blot gætteri, fordi de to datoer ligger så tæt på hinanden.
  (Ved en beklagelig fejl var de to datoer tidligere blevet byttet om i denne rapport. Undskyld - jeg beklager. Men retssagen i USA blev altså opgivet før retsmødet i Canada. Det giver naturligvis bedre mening, at USA sagen blev droppet først - nemlig i forbindelse med et efterfølgende (formodentligt) forlig i Canada, som - igen hypotetisk- måtte være indgået på betingelse af, at sagen i USA ophørte.
  Bemærk venligst også, at grunden til al denne spekulation er, at Ogyen Dordje ikke udtaler sig om anklagerne; og at sagerne i Canada blev ført for lukkede døre.)

 
 Hvad der har foruroliget og bragt en nagende tvivl hos mange om Ogyen Dordje's integritet og troværdighed, er den yderst alvorlige påstand om voldtægt. Alligevel har han ikke anlagt sag mod Vikki Hui Xin Han om injurier og bagtalelse.
  Når en egentlig retssag søges undgået ved et forlig, vil han heller ikke blive renset for anklagerne. Så hans omdømme står til at lide stor skade; især på grund af påstanden om voldtægt. Og fordi han er tavs om anklagen. Hvis han er uskyldig i anklagerne, bør han ikke finde sig i det. Han kunne jo tage til genmæle og forsvare sig i fuld offentlighed.

 

 

 

Dharmahjulet er Tilogaards logo; tegnet af Gerard Muguet.

Hvorfor omtale anklagerne, hvis de er
blot  bagtalelser  og  pengeafpresning?

 Tilogaard omtaler sagen, fordi den tidligere nonne Vikki Hui Xin Han fremstår offentligt med sine anklager og de er blevet anerkendt af det canadiske retsvæsen, og retssagen er i gang ved en domstol i Canada. Når en dommer i en demokratisk retsstat vil høre og se på sagen, vil vi på Tilogaard også gerne rapportere om den. Vi har også tidligere rapporteret om Ogyen Dordje's mange andre problemer; og om det problematiske ved hans udnævnelse som en Karmapa. Selvom anklagen om voldtægt er en tvivlsom, er den bemærkelsesværdig - og muligvis historisk. Denne sag kan gå hen og blive afgørende for Ogyen Dordje's fremtid og eftermæle. Så det er grund nok til denne artikel.

 
 Der har i de senere år været flere fremtrædende personer, som foreslog, at Ogyen Dordje skulle blive  Dalai Lama's  afløser som et slags spirituelt overhoved for alle tibetanerne. Det har der været interesse for, fordi det kommunistiske kinesiske imperium har tænkt sig at udnævne deres egen nye 'Dalai Lama' - når den nuværende på et tidspunkt dør. Og fordi den næsthøjest rangerede Lama fra Tibet i de sidste flere hundrede år har været Panchen Lama, som imidlertid er blevet 'forsvundet' i Kina, mens de kinesiske kommunisters politisk udnævnte 'alternative' eller 'kinesisk udvalgte' Panchen Lama har mistet enhver troværdighed. Herved er Karmapa kommet i spil som den tredje højest rangerende Lama, selvom han ikke er fra  Gelug traditionen  som Dalai Lama.
  Vi kan vist gå ud fra, at der ikke bliver noget med at Karmapa Ogyen Dordje skal 'afløse' Dalai Lama i tibetansk eksil politik efter denne sag om voldtægt. Det var i forvejen tvivlsomt i og med, at der jo er to Karmapa'er i vores tid; og en fortsat strid mellem deres organisationer om, hvem der er den 'rigtige' Karmapa og arvtager til  Rumtek Kloster  i Sikkim. Desuden verserer der  en sag om 'sorte' penge  ved de indiske domstole, hvor Ogyen Dordje står anklaget som ansvarlig for skatteunddragelse og manglende registrering til myndighederne af udenlandske donationer.
  Så der er flere gyldige grunde til at rapportere om sagen.


Me too 
 Man kan også sige, at sagen ikke kun er en alvorlig anklage mod en kendt person, men at den også handler om et sammenstød mellem en tibetansk tavsheds kultur omkring de store Lama'er, når de får problemer, og vores normale tilgang til noget sådant her i Vesten. MeToo bevægelsen i de senere år har sat en ny standard. Den slags sager udfolder sig nu i fuld offentlighed med rapporter i medierne, når der ikke blot er tale om rygter, smædekampagner og åbenbart falske og misvisende påstande. Men i Asien anses normalt al dårlig omtale som meget pinligt, uanset om der er noget om sagen eller ej. Det er også årsag til rapporten her. Ogyen Dordje's tavshed er larmende.

 Endnu en grund til omtale er, at sagen allerede rapporteres i flere medier. Denne artikel er også et forsøg på at udrede, hvad der vides om sagen - og hvad vi ikke ved noget om. Samt en advarsel mod fordom og at dømme Ogyen Dordje på forhånd, blot fordi anklagen er meget alvorlig.
  'MeToo' sager karakteriseres i øvrigt ved, at de angivelige ofre ikke tøver med at fremstå offentligt med navns nævnelse, hvorved de udsætter sig for latterliggørelse, afsky og fordømmelse. Det er ikke kun den kendte Lama, som udstilles for offentlighedens ublide blikke.


Me too 
 Den forurettede elsker Vikki Hui Xin Han har udvist stort mod ved at stå frem offentligt og udfordre en magtfuld mand, som både har store ressourcer, stor indflydelse og er meget rig. Det kræver mod; uanset om hun har ret eller ej. Uanset om hun er grebet af misundelse og er oprørt over at blive afvist. Eller om hun er drevet af grådighed. Eller måske søger hun faktisk retfærdighed? Hvad den virkelige historie end måtte være, er hendes søgsmål kækt og frejdigt. Den lille dame, den enlige mor - står frem mod den mægtige mand.

 
 Derfor finder vi det passende at rapportere om sagen, selvom det kan opfattes som krænkende, både for Ogyen Dordje selv, hans tilhængere og deres religiøse følelser. Men det er jo netop også dette aspekt, som gør at det er nødvendigt at få sagen behandlet offentligt. Ogyen Dordje's tilhængere må have krav på at få at vide, om der er noget om sagen eller ej. Ogyen Dordje bør derfor overvinde sin tibetanske kultur fordom, som tilskynder ham at tie, og udtale sig offentligt om sagen. Selvom det er pinligt.
 

Klik her for toppen af siden  

 

 

 

En usandsynlig påstand om voldtægt

 Anklagen om voldtægt synes svær at tro på, fordi Vikki Hui Xin Han selv har angivet, at skønt forholdet begyndte med voldtægt, blev hun bagefter forelsket i Ogyen Dordje. Hun påstår også, at kærligheden var gensidig mellem dem, da forelskelsen havde grebet hende. Og at deres forhold herefter var 'romantisk.' Indtil Ogyen Dordje droppede hende. Så blev hun sur.

 Det er derfor helt på plads ikke at tillægge anklagen om voldtægt nogen som helst vægt, fordi der er tale om en forsmået elsker. Og når der i øvrigt ikke er beviser i sagen, men kun en påstand, må tvivlen komme den anklagede til gode. Måske søger Vikki Hui Xin Han blot hævn. Måske tøver hun ikke med løgn. Det er jo muligt.
  Det vides ikke, men Vikki Hui Xin Han sagsøgte først Ogyen Dordje, da han angiveligt afbrød kommunikationen med hende. Hun påstår, at de havde et 'ægteskabs lignende' forhold i de 'romantiske' år. Dette er kun Vikki Hui Xin Han's udlægning af historien. Vi kender ikke til Ogyen Dordje's opfattelse af sagen; heller ikke ad omveje ved andres omtale.
  Læs mere i den tidligere artikel om sagen i klummen til venstre.


Me too 
 Sagen i Canada er ikke bogført som afsluttet med et forlig. Den er heller ikke afvist af domstolen. Der har blot været endnu et retsmøde - og alle referater om mødet er ikke offentligt tilgængelige. Det antyder i hvert fald, at der forhandles om en løsning på søgsmålet ved forlig; sandsynligvis uden at sagen føres til doms. Og med tavsheds klausuler, må vi forvente. Og formodentlig en pæn bunke penge til Vikki Hui Xin Han.
 

 Ogyen Dordje's organisation havde vist håbet på, at de kunne holde sagen under låg. At offentligheden ikke ville få noget at vide. Men selvom retsmøderne har været lukket for offentligheden, har de ikke kunnet stoppe offentliggørelsen af søgsmålets påstande og krav samt retsbøgernes datoer for møderne i domstolene. Så de har opnået, at ikke alene cirkulerer anklagen om voldtægt, men også deres forsøg på at skjule sagens fakta. De forstår åbenbart ikke, at denne situation er uholdbar i relativt åbne demokratiske samfund. Der måtte komme alvorlige reaktioner; og det gjorde der så.
 

 

 

 

‘Hel vores sangha‘

 I konsekvens af Ogyen Dordje's tavshed, er emnet blevet tabu blandt hans tilhængere og i de Dharma centre, som er associeret med ham rundt om på Jorden. Da det imidlertid er naturligt at tvivle, har denne tavsheds kultur bragt mange mennesker i forlegenhed. Det har medført, at en stor gruppe af Vestlige Kadjy Lama'er og praktiserende fra disse centre, som er associeret med Ogyen Dordje, sammen med to kendte universiteter i USA har oprettet et netsted, hvor folk anonymt kan henvende sig, fortælle om deres tvivl og tale med nogen om det. Her er netstedets adresse:  www.healingoursanghas.org.
 
Me tooNetstedet vil angiveligt søge at hjælpe disse grupper af praktiserende med at bryde tabuet og få en velfungerende 'sangha' - det vil sige spirituelt fællesskab. Det får de næppe, uanset hvor mange glimrende kræfter, som vil hjælpe dem. Der kommer ingen bedring, før Ogyen Dordje selv melder ud med en offentlig udtalelse om sagen. Men det er godt, at tvivlerne har et sted at henvende sig og blive hørt. Måske kan denne begivenhed hjælpe til, at Ogyen Dordje finder mod til at udtale sig offentligt om anklagerne mod ham.

 Desværre er kun de to universitets ansatte i projektet angivet med navns nævnelse. De angivelige vestlige Lama'er og praktiserende fra Ogyen Dordje's centre, som er både initiativtagere og aktive deltagere i projektet, har valgt at forblive anonyme. Det er på en måde forståeligt, fordi der måtte opstå storm omkring dem, hvis de havde valgt anderledes. Men det er også kujonagtigt at ville bistå i at anklage en berømt Lama ved navns nævnelse; og så samtidigt gemme sig i anonyme tåger. På denne måde kan vi jo ikke engang være sikre på, at disse personer faktisk er fra Ogyen Dordje's centre. De opfører sig mistænkeligt og som bangebukse. Det fortjener ingen ros, men stor dadel, når de ikke tør fremstå offentligt i eget navn. Det er unægteligt en svaghed ved projektet.

 'Hel vores sangha' netstedet har også en tidslinje for sagens udvikling,  som du kan læse her.

Klik her for toppen af siden  

 

 

 

Baggrund

 Den  16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje  døde i 1983. I lang tid søgte man efter hans  genfødsel  eller  Tulku. De store ledende  Karma Kadjy  Lama'er  kom dårligt ud af det med hinanden; efterhånden som årtiet forløb blev det værre, og de anti-religiøse kinesiske kommunister -  via deres forbindelser på Taiwan  - blandede sig og tilbød mange penge, hvis de kunne få lov til at deltage i udnævnelsen af den nye Karmapa. Det førte til en egentlig splittelse af den 900 år gamle tradition. I 1993 blev den 'alternative' Karmapa Ogyen Dordje således udnævnt af den højtstående Karma Kadjy Lama Situpa fra  Kham, som ikke havde kvaler ved at samarbejde med de kinesiske kommunister og modtage deres bestikkelse. Det skete på trods af den  endnu højere rangerende  Karma Kadjy Lama  Shamar Rinpotje's  protester.

 
 Shamar Rinpotje var den første, som de kinesiske kommunister henvendte sig til for at korrumpere Karmapa institutionen. Han afslog; og så henvendte de sig til Situpa med større succes.  (Shamar Rinpotje fortalte mig om det for mange år siden.)

 
 Efterfølgende bekræftede Shamar Rinpotje den 'klassiske'  17. Karmapa Thaye Dordje, som havde udnævnt sig selv allerede som kun tre år gammel dreng. Det var hans første talte ord i dette liv: "jeg er Karmapa." Som en lille knægt kunne han huske sit tidligere liv som den 16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje.
  Det at kunne huske sine tidligere liv, har karakteriseret alle Karmapa'erne som små børn helt tilbage til den anden Karmapa Karma Pakshi, som levede i 1200 tallet. Derfor blev Thaye Dordje betegnet som den 'klassiske'  Karmapa  af Shamar Rinpotje - i modsætning til den 'udnævnte' Ogyen Dordje, som jeg kalder for 'alternativ.'


Færdselstavle med spørgsmålstegn 
 Den 'alternative' Karmapa Ogyen Dordje har  ingen erindring om sine tidligere liv  og har fortalt, at han 'ikke føler sig som en Karmapa(link til en artikel fra marts 2018 som PDF fil - scroll til den fremhævede tekst på side 3). Vi kan heraf aflede, at Ogyen Dordje tilsyneladende mener, at Karmapa institutionen består af 'politisk' udnævnte personer, fordi han selv er en sådan 'udvalgt.'

 
 Det er der mange moderne mennesker, som også mener om alle  Tulku'erne  fra  Tibet. Uden tvivl har der været mange 'politisk' udnævnte Tulku'er - eller 'bekvemmeligheds' Tulku'er - når man ikke kunne finde den ægte genfødsel. Eller man foretrak en anden person af forskellige grunde, når den gamle Tulku døde. Men Karmapa'erne har altid været anderledes. Ikke alene var den anden Karmapa Karma Pakshi den første Tulku overhovedet i Tibet. Men Karmapa'erne har også altid udnævnt sig selv. Det er der - mig bekendt - ingen andre Tulku'er, som har gjort; bortset fra Shamarpa'erne. De andre Tulku'er blev alle 'fundet' af de forskellige traditioners store ledende Lama'er, for eksempel ved vision eller orakler.

 
 På denne baggrund må Ogyen Dordje vel mene, at Karmapa Thaye Dordje 'også' er en politisk udnævnelse. Så Ogyen Dordje forholder sig ikke til, at Thaye Dordje kunne huske sit tidligere liv, da han var lille. Eller også mener han, at det er løgn. Det er nogle store spørgsmål, som forhåbentlig bliver besvaret med tiden. Læs mere om dette emne i artiklen:  Nedlæg Tulku traditionen.
  Lige nu har Thaye Dordje ingen problemer, mens Ogyen Dordje er ved at drukne i dem. Det er synd for ham. Men det er også meget bemærkelsesværdigt, hvor forskelligt de to Karmapa'ers liv har udfoldet sig. Der har altid været meget drama omkring Ogyen Dordje.
                                Læs her om,  hvorfor der er to Karmapa'er.


Advarsels tavle: glat vej! 
 Det har været Ogyen Dordje's beklagelige skæbne at løbe ind i det ene store problem efter det andet i hele hans liv. Sagen om voldtægt, børnepenge og hustrubidrag er blot det seneste.
Læs om Ogyen Dordje's andre problemer i artiklen:  Om Ogyen Dordje's problemer.
 

Klik her for toppen af siden  

 

 

 

Hvad kan vi lære?

 Karmapa Thaye Dordje har aldrig oplevet sådanne problemer, som har plaget Ogyen Dordje. Der har selvfølgelig været sex skandaler i Karmapa Thaye Dordje's netværk af Dharma centre, for eksempel  Lama Yeshe  i nullerne og for nylig  Lama Puntso  - begge fra fra Le Bost Kloster - samt en tibetansk Lama fra Schweiz (hvis navn jeg har glemt og hvis sag ikke er særlig kendt), som måtte en tur i fængsel i halvfemserne. Det vil sige en sag hvert tiende år i Europas afdeling af Karmapa Thaye Dordje's kloster, institutioner og Dharmacentre. Medlems skaren her består af flere tusinde mennesker, så det er faktisk få overgreb.

 Sex overgreb - og magtmisbrug i øvrigt - er naturligvis noget, som sker - og vil ske - også i religiøse samfund. Derfor skal der laves procedurer til at undgå det, processer til at forholde sig til det, når det sker, og foranstaltes hjælp til ofrene. Noget sådant er under dannelse i  Dhagpo i øjeblikket, skønt det endnu ikke har fået en fast form. Det skyldes skandalen med Lama Puntso, at Dhagpo nu formulerer den slags officielle retningslinjer. Kalu Rinpotje's centre i USA har også indført noget tilsvarende efter  Lama Norlha skandalen  for nogle år siden.


Advarsels skilt: etik 
 Tilogaards politik på området er naturligvis  de 10 dyder  - uden at det er blevet indskrevet i vedtægterne. Det er indlysende for et sted, som er en privat Lama's residens, synes jeg selv. Så mere end det har jeg ikke gjort ud af det; jeg bor jo helt alene og har meget få besøgende.
  Det er anderledes nødvendigt for internationale og nationale netværk samt store bycentre, retreat centre, refugier og lignende - med en udtalt politik på området, fordi de har skiftende ledelse, adskillelige  Dharma-lærere  og mange medlemmer. Seksuelle rovdyr kan relativt nemt gemme sig her blandt de mange. Det bør derfor være nemt for et offer for sex overgreb at finde ud af, hvor de kan henvende sig, og hvad de kan forvente af opbakning fra deres religiøse samfund.

 Også den brede offentlighed bør kunne kende til de regler, som forpligter bestyrelserne og Dharmalærerne angående misbrug af magt, tillid og sex, for eksempel i deres vedtægter eller en artikel om etisk politik og retningslinjer på deres netsteder. Sådanne regler bør nok være lidt mere specifikke end blot en reference til de ti dyder.
  (Jævnfør med Tilogaards  publicist politik for sit ntsted.)

 Selvom det burde være indlysende, bør potentielle ofre også gøres opmærksomme på, at sex overgreb er kriminelt og bør anmeldes til politiet.

 

Læs også den opsumerende engelske artikel.


Læs her om Ogyen Dordje's mange andre problemer.


Lyt til slut til U2  (haven't found what I am looking for).

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk