regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder 2018,

Kapitel 5  -  maj - juni
Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

Indholdsliste

   Karmapa har et fødselsdags ønske  - se artiklen til højre

   Suveræn ret til  at bestemme sin genfødsel - Dalai Lama og USA

   Karmapa om ‘Den gode magi’  - magten ved fokus og gode ønsker

   Cambridge Analytica går konkurs som følge af Facebook skandalen

   2500 rapporter om små børn, som levende husker deres tidlige liv

   Ingen nyheder i øjeblikket - i et par dage i hvert fald

   Ny EU data beskyttelses lov (GDPR) træder i kraft

   Karmapa om bevidstheden ved vågent nærvær

   Måske ikke så sundt at være munk i Thailand

   Tilstanden for religions friheden i Tibet er ikke god

   Regeringen vil afskaffe lighed for loven - de fremmede skal tilsyneladende straffes for at være fremmede

   Folketinget vil ikke lovgive om forbud mod omskæring af drengebørn

   Årsdagen for Shamar Rinpotjes død - det er nu fire år siden

   Dharmalæreren  Richard Arthure  (Kunga Dawa)  er død

  

1. maj 2018.  

Suveræn ret til  at bestemme sin genfødsel

Dalai Lama’s ret til selv at bestemme over sin genfødsel er godkendt og vedtaget af USA’s senat!

 

 Senatet i USA har vedtaget en resolution den 25. april om, at  Dalai Lama har ret til selv at bestemme sin genfødsel, som han selv måtte ønske det. Resolutionen blev foreslået af de republikanske senatorer Ted Cruz og Marco Rubio - begge er tidligere præsident kandidater - samt den demokratiske senator Dianne Feinstein  fra Californien.

14 Dalai Lama Tenzin Gyatso. Foto fra 'Lion's Roar.'Den noget pudsige formulering i resolutionen skyldes et ønske om at anerkende tibetanernes religiøse frihed samt at fordømme, at den kinesiske regering blander sig. Kinas regering har udtalt, at det er Kinas suveræne ret at udnævne den nuværende Dalai Lama’s genfødsel, når tiden kommer. De forklarer denne ‘ret’ som en ‘historisk kendsgerning.’ Den kinesiske regering forklarer ikke, hvordan en ateistisk stat måtte have ret til at udnævne tillidsfolk i et religiøst samfund. Kinas grundlov skulle sikre ‘religiøs frihed.’ Frihed kan åbenbart betyde flere ting i Kina, for eksempel regeringens ‘frihed’ til at udnævne en Dalai Lama.

 Kinas angivelige ‘historiske ret’ til at udnævne en Dalai Lama, forklares med de politiske manipulationer, som det kejserlige Kina i sin tid brugte i  Tibet  for at tjene deres interesser bedst. Nogle gange blev disse manipulationer billiget af tibetanerne, som for eksempel udnævnelsen den 7. Dalai Lama, som skete før den romantiske 6. Dalai Lama var blevet myrdet. Andre gange bøjede man sig med skepsis for den kinesiske magt, som valgte en Dalai Lama ved lodtrækning, hvor egnede kandidaters navne var skrevet på et lille stykke papir og anbragte i en stor krukke. Den kinesiske ambassadør i Lhasa trak så et lod op af krukken.

 Ofte døde sådan udnævnte Dalai Lama’er på mystisk vis, før de blev myndige. I lange perioder var det Dalai Lama’s regenter, som således var statsoverhoveder i Tibet. Det var ikke altid Kina, som bestemte, hverken hvad angik Dalai Lama eller regenterne. Kinas indblanding har altid været i sin egen interesse. ‘Sandheden’ i alt dette er, at Kina med blandet held gennem flere århundreder forsøgte at knytte Tibet til sig som en ‘vassal’ stat. Det lykkedes kun, når Kina var stærkt militært til stede i regionen.

 Først nu er Tibet blevet til en egentlig kinesisk koloni med en stor han-kinesisk indvandring, som er ved at gøre Tibet til en blot lidt usædvanlig kinesisk provins, hvor tibetanerne kommer i mindretal. Det er dog ikke sket helt endnu, men denne udvikling har allerede fundet sted i Manchuriet og det Indre Mongoli, efter Kina blev en republik i 1911. I kinesisk Turkestan ret nord for Tibet er Uigurerne ligeledes ved at blive til et mindretal i deres eget land.

 I øvrigt overvejer Dalai Lama, om traditionen med Dalai Lama  Tulku’er skal fortsætte. Han er dog endnu ikke spor entydig om det.  Imidlertid har han nedlagt sin konge titel og politiske rolle i Tibet.

            Læs om det her.
        
    Læs også om ‘Big Data og social merit’ systemet i Kina.
Læs også om kultur kampen i Tibet  - sproget er truet.

Klik her for toppen af siden

3. maj 2018. 

Cambridge Analytica går konkurs

Firmaet blev kendt og berygtet ved Facebook skandalen

 

Nigel John Oakes. Foto fra 'Daily Mail.'

 

Nigel Oakes grundlagde i sin tid firmaerne  SCL Group og datterselskabet Cambrigde Analytica, som stod bag den store Facebook skandale tidligere i år, hvor 87 millioner menneskers private data angiveligt blev misbrugt dels i Brexit kampagnen i Storbritanien og Trump's valgkamp i 2016.
                             Billedet viser Nigel John Oakes.

 Skandalen har ikke lagt Facebook ned, men Nigel Oakes meddeler nu til Wall Street Journal i USA, at både SCL Elections og Cambridge Analytica lukker og slukker. En annonym kilde siger til avisen, at beslutningen blev taget, fordi firmaerne tabte kunder på stribe samtidigt med, at de fik stadigt større advokat udgifter i forbindelse med Facebook undersøgelserne.  Der er flere officielle undersøgelser i gang omkring Facebook skandalen, ikke blot i USA men mange steder rundt omkring i hele verden.

Cambridge Analytica Press Release Logo. I følge  Cambridge Analytica's egen presse meddelelse, er det kun en enkelt division af SCL Group, som går konkrus sammen med Cambridge Analytica. Divisionen hedder SCL Elections Ltd. Det vil sige, at SCL Group fortsætter sine øvrige aktiviteter, som er af mere militær karakter.

 SCL begyndte sine aktiviteter som konsulent til militære data analyser af for eksempel terrorist organisationer, terrorister og borgerkrige rundt omkring i hele verden. Det var denne type analyser, som firmaet fandt ud af også kunne bruges ved politiske kampagner. Til det formål oprettede man derfor SCL Elections og Cambridge Analytica, som nu går konkurs.

 Der har været rejst tvivl om, hvor gode analyser firmaet egentlig kunne levere. Der er derimod ingen tvivl om, at de anvendte uetiske metoder sagtens kan kultiveres og udvikles, så vi i fremtiden stadigvæk vil være truet af denne type uetiske manipulationer af politiske kampagner med fare for den demokratiske proces ved valgene. Det er så et andet spørgsmål, om firmaets militære analyser er ligeså upålidelige, som det påstås om deres politiske analyser.

 Parallelt med konkursen i Storbritanien foregår der en tilsvarende konkurs af datterselskabet i USA.

            Læs om det her.

 Nigel John Oakes er direktør for SCL Group. Han har et spraglet CV.
            Læs om det her.
Klik her for toppen af siden

Konformismens spøgelse

 Den gode buddhist kan med god ret spørge, hvorfor denne nyhed angår noget som helst eller især buddhister. Det enkle svar er, at dette firmas uetiske opførsel er en meget stor advarsel til os alle.  Firmaet mener ikke selv at have begået noget uetisk, men understreger, at de blot har gjort, hvad alle i den samme forretnings kategori også foretager sig.

 Problemet er netop denne forretnings kategoris manglende etik. Den uetiske dimension består ikke blot i den ulovlige brug af folks private data, som Facebook indsamler og formidler til annoncørerne på Facebook. 
 (Skønt det er naturligvis meget uetisk, både Facebook’s forretnings model og formidlingen af de mange data til annoncørerne. Facebook har nu angiveligt ændret på annoncørernes adgang til deres data samling om brugerne. Det kommer der sikkert mere af som følge af de nye data beskyttelses regler fra EU  (GDPR)  den 25. maj i år.)

Facebook thumbs-down med plaster på tommelfingeren.Et lige så stort problem er den individualiserede og meget målrettede reklame og propaganda formidling, som gradvist isolerer den enkelte i en ‘informations boble.’ Gradvist bliver den enkelte  mere og mere dårligt informeret om virkeligheden og får kun informationer, som en kunstig intelligens har sammensat udfra en ‘psykografisk’ profil.

 Konsekvensen er, at man kun får kontakt med mennesker, som mener det samme som en selv, har de samme interesser, går i det samme tøj,  hører den samme musik, stemmer på de samme partier og så videre. Man bliver således ikke længere bredt orienteret om verden og mennesker, men ledes til at beholde sine fordomme og få dem forstærket og bekræftet konstant. Som dårligt informeret samfunds borger vil man derfor også foretage ‘dårlige’ valg i samfundet.  Det bliver kaldt for ‘social atomisering.’

 Det kan kun føre til mere lidelse, skuffelse og bedrag  - både for den enkelte og i hele samfundet. Tendenser til virkelig selvstændighed vil blive underernæret og en almindelig konformisme bliver den store sejrherre. Hvis man ikke ved bedre, vil man slet ikke bemærke denne udvikling. Fanget i sin ‘boble’ bliver man fremmedgjort overfor alt andet.

            Læs også artiklen om Facebook skandalen.

Klik her for toppen af siden

22. maj 2018.  

For en gangs skyld er der ingen nyheder

(i et par dage i hvert fald)

Hund og kat foto ved Cynthia Bennett. Billedet gik viralt på internettet...

 

Der er ikke sket noget, som bør rapporteres her. Der er selvfølgelig sket en hel del ting. Folk, som lider og slider sig selv op til ingen verdens nytte. Krig, fred og ulykker. Fylde, fryd og tilfredshed. Miljøet er truet. Staternes politik er på afveje. Olie prisen stiger. Solen står op og går ned. Ingen ved. hvad bevidsthed egentlig er for en størrelse. Men tilsyneladende står den buddhistiske verden stille. Måske mediterer de allesammen for en gangs skyld. Måske er alle blevet venner...

Hund og kat foto ved Cynthia Bennett. Billedet gik viralt på internettet...

 

Klik her for toppen af siden

28. maj 2018.  

Bevidstheden ved vågent nærvær

 

17 Karmapa Thrinle Thaye Dordje uden hat 2018. Foto fra hans netsted.Af den 17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje

 

Bevidsthed [i vågent  nærvær, skt.:  smriti] er meget vigtigt. Uden  [sådan] bevidsthed vil vi komme til at åbne uvidenhedens [eller  ubevidsthedens, sanskrit:  avidya] døre. Med uvidenhed følger unødvendige eller ubehjælpsomme værktøjer i forsøget på at løse vores problemer:  tilknytning og vrede. Det er vigtigt at værne sig mod disse manifestationer. Derfor er bevidsthed [i vågent nærvær] så vigtigt.”

 “I al enkelhed må vi udvikle bevidstheden [i vågent nærvær]  ved at undersøge, hvad der er sundt [sanskrit:  kushala]. Ligesom at undersøge en god diæt eller et trænings program for vores fysiske krop. På samme måde, må vi spørge os selv, hvad der er sundt for vores  sind.  Ved at bruge kendskabet  [om sindet], som alle  Buddha'er  og  Bodhisatva'er  har til fælles, kan vi finde ud af mere og mere om, hvad der er sundt for vores sind. Når vi så, ved at anvende dette kendskab så vidt vi er i stand til det -  gradvist bliver sundere og sundere, mere og mere trænet, stærkere og stærkere og mere smidige -  vil vi kunne overstå alle vanskeligheder  [forhindringer].”

      Karmapa.
                      Læs hans meddelelse her (på Facebook).

            Læs også Karmapas Vesak hilsen  eller  hent den her (PDF).

               Læs også om bevidsthed, sanskrit:  vidjñana.

        Læs også Shamar Rinpotje’s artikel:  4 slags vågent nærvær.

Klik her for toppen af siden

2. juni 2018.  

Tilstanden for religions friheden i Tibet er ikke god

 

Larun Gar typisk gade billede, unusual traveller photo.Billedet viser Larung Gar før nedrivningerne.

 

USA's udenrigs ministerium har udgivet 2017 udgaven af 'Rapport om religions frihed i Kina.' I afsnittet om  Tibet  står der følgende:
 “Der meddeles mange rapporter om 'tvungen forsvinden,' fysisk misbrug, forlænget tilbageholdelse, tilfældig arrestation af folk på grund af deres religiøse virksomhed, samt også tvangs uddrivelser af folk fra bebyggelser omkring klostre  - alt sammen i følge medierne og menneskerettigheds organisationer. Der var 6 tilfælde af selv-afbrændinger og et rapporteret selvmord ved andre metoder i protest mod myndighedernes politik. Larung Gar nedrivninger. Fotograf ukendt.

Billedet viser Larung Gar efter nedrivningerne.

Menneskerettigheds organisationer har meddelt, at de kinesiske myndigheder fortsætter med at bruge trusler, herunder kollektiv straf af familier til politiske aktivister eller andre medlemmer af lokal samfundet for afvigelse fra regeringens påbudte norm. Alt sammen for at fremtvinge lydighed og forhindre demonstrationer mod de kinesiske myndigheder, så et billede af stabilitet og folkelig støtte til regeringen fremelskes. “

 “I løbet af 2017 har myndighederne fortsat med at uddrive mindst 11.500 munke og nonner fra  Larung Gar og Yarchen Gar  i  Kham,  og samtidigt har myndighederne ødelagt op til 6000 hjem, hvor de udviste mennesker boede. Mange af de udviste blev herefter udsat for  [såkaldt]  patriotisk gen-uddannelse.”
  Dette sidste vil sige en hårdhændet indoktrinering i bedste maoistisk stil, inklusive ‘bekendelse’ af sine ‘forbrydelser’ mod ‘folket’ og staten. Staten Kina er i tibetanernes øjne en besættelses magt, som  undertrykker tibetansk sprog, kultur og religion. Ethvert ønske om et frit og uafhængigt Tibet, Kham og  Amdo  har de kinesiske myndigheder forbudt på det strengeste. Det ser sort ud...

            Læs rapporten her  -    eller hent den her som PDF fil.

Klik her for toppen af siden

5. juni - opdateret 12. juni 2018.  

Omskæring af drenge børn

Folketinget vil ikke lovgive om den manglende etik

 

 Et andet betændt spørgsmål har Folketinget ladet ligge, selvom det også angår  manglende integration. Det er problemet med jødernes Sprængstof advarselsskilt.omskæring af drengebørn kun 8 dage gamle. Den jødiske tradition er et klart brud på børns rettigheder. En muslim derimod kan godt vente med omskæring, indtil drengen er blevet myndig. Mange jøder har givet udtryk for, at det ville være et meget stort indgreb mod deres religion, hvis lovgiverne forbyder omskæring af umyndige børn. De siger, at et sådant forbud ville tvinge jøderne ud af Danmark. De samme jøder forholder sig ikke samtidigt til spørgsmålet om børns rettigheder.

 De argumenterer for, at det i Moselovene er pålagt jøder som et tegn på deres særlige pagt eller kontrakt med deres Gud at omskære drenge børn, før de er 8 dage gamle. Der er flere andre passager i Det Gamle Testamente eller Tora’en, som viser at Tora’ens Gud ikke tilkender børn særlige rettigheder. For eksempel bliver Job’s børn helt Job, af Léon Bonnat 1880; fra wikipedia.uforskyldt dræbt, fordi den tilsyneladende umoralske Gud laver et væddemål med djævelen. Børnene kommer ikke på magisk vis atter uskadte til live igen, efter djævelen har tabt væddemålet.
  Billedet viser profeten Job, maleri af Léon Bonnat 1880. Som følge af væddemålet mister Job alt og ses her siddende i asken fra sit hjem og sin ejendom.
 I stedet får Job blot nogle andre børn. Når den slags er tilladt i Tora’en, synes jeg ikke, at der er grund til at undlade lovgivning om omskæring. Skal Jobs historie forstås symbolsk, må vi også forstå omskæring symbolsk.

 Man kunne også sige, at det er på tide, at jøderne selv vågner op og ændrer praksis, så vi ikke behøver at lovgive om det. Men det har de åbenbart svært ved. De plejer ellers at være gode til at forlige moderne ting med Tora’en, men de har endnu ikke kunnet gøre det med hensyn til børns rettigheder. Selv ikke-religiøse jøder har svært ved det. Som om det er et tegn -  ikke på en kontrakt med en Gud  - men en del af en nationalitet eller noget etnisk. Men børn har faktisk rettigheder, og der er ikke noget etnisk ved drenge og mænds lem.
 Dette emne er naturligvis ikke spor nemt, men hvorfor er der ikke jøder, som forsvarer børns rettigheder overfor et tegn  - eller et symbol? Vægter de virkelig sagen som enten en forbrydelse mod deres Gud eller en forbrydelse mod deres egne drenge børn? Jøderne har selvfølgelig hidtil ikke opfattet omskæring som en forbrydelse mod børns rettigheder, men anset handlingen for en positiv og god handling, som forbinder barnet med Gud. Fordi en sådan forbindelse etableres ved denne rituelle handling, har man hidtil ment, at det kun kunne være noget godt og helligt. Der er samtidigt en underliggende frygt for, at deres Gud ikke ville bryde sig om, at man holdt op med at udføre ritualet og muligvis vil ophæve pagten. Men de må jo kunne se problemet, for de er moderne mennesker ligesom alle os andre, som tillægger menneske rettighederne stor værdi.

 Desuden forekommer det jo, at nogen af os andre går hen og bliver jøder ved omvendelse, selvom vi i så tilfælde vil være over 8 dage gamle. Så det må jo være muligt at være jøde, selvom man ikke blev omskåret som lille.

Klik her for toppen af siden

Intact logoDen nye  forening mod omskæring af børn, Intact har samlet over 50.000 underskrifter for et forslag om, at Folketinget skal stemme om et forbud mod omskæring af børn under 18 år. Det betyder, at Folketinget skal tage forslaget til behandling, men et flertal har allerede meddelt, at forslaget vil blive nedstemt. Politikerne vil ikke fremstå som anti-semitiske og tør ikke kæmpe for de jødiske børn.

 Det må formodes, at spørgsmålet tages op igen senere, fordi de jødiske drenge børns rettigheder endnu ikke er beskyttet af loven, men er ofre for en religiøs fordom.

 Det må samtidigt anerkendes, at omskæring af drenge børn faktisk er en vigtig del af jøders og muslimers selvforståelse. Når tidspunktet for omskæring kommer til debat på grund af børns rettigheder, må jøderne og muslimerne genoverveje betydningen af denne handling. Da den er symbolsk i sin karakter, må omskæringen også kunne udføres symbolsk i den rette alder uden fysisk at skære i barnets lem.

 Det er blot som om, at Islam og Jødedom endnu ikke er nået til dette punkt. De fleste muslimer mener for eksempel stadigvæk, at profeten Muhammed virkelig fløj på en hest med vinger fra Mekka til Jerusalem, hvorfra han steg til himmels på en stige eller trappe. Moderne mennesker ville forstå profetens rejse og besøg i himlen som en  vision, som profeten havde, mens han sad i nærheden af ‘Kabaen’ hjemme i Mekka. Der findes dog også  - i følge Karen Amstrong i hendes bog ‘Muhammed’  side 179ff i den danske udgave -  en tradition, som opfatter denne rejse symbolsk, visionært eller som noget rent åndeligt. Hvordan kunne Muhammed ellers komme til himlen på en stige? Det må være muligt for både muslimer og jøder at opfatte og dyrke deres religion på en symbolsk måde. Deres himle og Guds bolig er ikke i det ydre luft tomme verdensrum, men i en anden dimension.

 Da vi imidlertid ikke hører noget om nogen, som således omfortolker Islam og Jødedom, kunne det virke som om, at jøderne og muslimerne er bange for at gøre det -  eller i hvert fald at tale om det offentligt. Det kan jo skyldes, at hvis nogen begyndte på noget sådant, ville der blot opstå en ny sekt, og det ønsker man ikke. Dybest set er det nok et spørgsmål om tid, så opstår der nye fortolkninger, som giver plads til børns rettigheder uden at sprænge de religiøse samfund.

 I al respekt for jøder og muslimer så handler denne artikel jo om børns rettigheder.  De danske lovgivere kan i tidsåndens reaktionære tendens blot lovgive mod omskæring af umyndige drenge børn. Det kan de gøre med etikken i orden ud fra en betragtning om, at jøderne og muslimerne ikke selv har formået at sikre børns rettigheder. Som buddhist kan jeg ikke komme med indvendinger mod noget sådant. Men det ville da være langt at foretrække, at  Abrahams religioner regulerer sig selv uden indgreb fra samfundets side for at beskytte kongeriget Danmarks ‘sæd og skik’  -  det vil sige børns rettigheder.

Klik her for toppen af siden

11. juni 2018.  

Årsdagen for Shamar Rinpotje’s død

 Den 17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje har sendt et brev:

14 Shamarpa i Dhagpo 1987. Foto Lama Tendar Olaf Høyer.

Billedet viser den 14. Shamar Mipham Tjødji Lodrø Rinpotje i Dhagpo Frankrig 1987.

   Kære Dharma venner.
Den 11. juni markerer, at det er fire år siden, at den fjortende Kynzig  Shamar Rinpotje gik bort. Han var min nu afdøde lærer, min kollega i Arvefølgen [transmissionen  af  Karma Kadjy], og min personlige åndelige far. Shamar Rinpotje's utrættelige bestræbelser på, at bevare vores kostbare arvefølge er et fremragende eksempel for os alle.
 Lad os ære hans eksempel ved at fortsætte med at praktisere  Buddhadharma og dele et budskab om fred med alle  sansende væsner. Må vi alle fortsætte med begejstret at bede for vores store lærers hurtige genkomst  på denne årsdag for Shamar Rinpotje's  Parinirvana.

      Med en bøn,  Thaye Dordje.

   Læs brevet på Karmapa’s hjemmesideeller se kopien her.

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Læs også:   De gamle nyheder 2018,  kapitel 1  (jan. - feb.)
            De gamle nyheder 2018,  kapitel 2  (februar)
      De gamle nyheder 2018,  kapitel 3  (feb. - marts)
De gamle nyheder 2018, kapitel 4  (marts - april)

7. maj 2018.  

Karmapa’s fødselsdags ønske

17 Karmapa Thrinle Thaye Dordje, 2018. Foto fra hans hjemmeside.

 

[citat:]

Kære venner i Dharma'en

Først og fremmest ønsker jeg at udtrykke min dybt følte værdsættelse for alle jeres hilsener i anledning af min fødselsdag.
Benyt venligst denne lejlighed til at overveje at deltage i Nyungme praksis.

 Denne forunderlige  sadhana om den 1000 armede Tjenresig  [Avalokitesvara]  - den medfølende  Buddha - har stor gavn, ikke blot for udøveren men også generelt for  Buddhadharma og i særdeleshed vores  Kadjy arvefølge linje.
 Derfor opfordrer jeg jer alle til at deltage i Nyungme praksis så meget som muligt for at gavne vores skattede arvefølge.

   Med følelse,  Thaye Dordje, den 17. Karmapa.

[citat slut]

            link til meddelelsen på Karmapa’s hjemmeside.

 Du kan deltage i  to gange Nyungne retreat  hos Claus og Eva, Karma Shedrup Ling  (Drivhuset). Den første starter den 9. maj i år. Den anden starter den 12.

 Det er naturligvis lige op over, og måske kan du ikke nå at deltage i de to Nyungme’r hos Karma Shedrup Ling lige nu. I så fald har du chancen igen den 18. maj om aftenen  til den 4. juni hos Monchardon ved Grenoble i Frankrig, hvor Droupla Rinchen  (Anne-Marie Jourdan) vil lede en række på 8 Nyungme ritualer.

            Læs om det her.  
      Download en PDF fil om de 8 Nyngme’r her  (på fransk).

Klik her for toppen af siden

12. maj 2018.  

Den gode magi

 

17 Karmapa Thrinle Thaye Dordje. Foto Thule Jug.

 

Den 17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje.

 

Det kan være ret svært at få sindet til at fokusere på noget, som manifesterer  dyder eller noget godt, eller at praktisere gavmildhed eller at anvende tålmodighed. Det er ikke altid lige let. Der kan opstå mange forstyrrelser. Men når meditation anvendes ofte og vedvarende bliver både sind og krop så smidige og potentielle, at hvad du end koncentrerer dig om, bliver du i stand til at anvende det [til noget godt]. Og hvad du end prøver at anvende, kan du gøre det uden anstrengelse.”
 #Karmapa.

            Læs her om godhed eller  ‘dyder,’  sanskrit:  punya

Se også Karmapa på YouTube på fransk:

            Sagesses bouddhistes, første del  
             &   anden del (France 2)
 

Klik her for toppen af siden

12. maj 2018.  

2500 rapporter om små børn, som levende husker deres tidlige liv

 

William Blake: sjælen svæver over kroppen.

 

Du husker måske udsendelserne på TV2 for nogle år siden, hvor en række mennesker ved regressions hypnose blev bragt til at huske deres forrige liv.
Billedet viser William Blake’s ‘Sjælen svæver over kroppen.’
 Det var meget spændende, selvom beretningerne ikke direkte kunne opfattes som bevis i byretten. Der foregår imidlertid akademisk forskning uden hypnose om børn, som plager deres forældre med beretninger om deres forrige liv.

 Det har fået USA Dharma magasinet 'Lion's Roar' til at udgive nogle artikler om emnet. Den mest interessante artikel er nok: 'Lever Du kun Dette Ene Liv?’ Artiklen går i dybden med psykiateren Jim Tucker fra Virginia University, men historien starter allerede i 1960. Sam Littlefair har redigeret og skrevet artiklerne hos 'Lion's Roar.' Magasinet hed tidligere ‘Shambhala Sun’ og var et tidsskrift for Jim Tucker, psykiater Virginia Universitetet i USA.Trungpa Rinpotje’s organisationer.

Billedet viser Jim B. Tucker.

Tilogaard er ikke nødvendigvis enig med dette magasins syn på tingene, men her har de fat i noget interessant.  Genfødsel er et meget relevant emne for alle, som interesserer sig for  Buddhadharma.

Ian Stevenson var i 1960'erne pioner i studiet af reinkarnation på et akademisk niveau. Han var lidt for tidligt ude til at opnå videnskabelig anerkendelse, men fik alligevel samlet en hel del materiale. Før sin død i 2007 gav han sin samling til Virginia Universitetets 'Division of Perceptual Studies,' som ledes af psykiateren Jim Tucker. Jim Tucker har efterfølgende gennemført en række interviews med børn, som husker deres tidligere liv.

Klik her for toppen af siden

 Det blev efterhånden til en samling på 2500 beretninger, som nu befinder sig hos 'Division of Perceptual Studies.' Jim B. Tucker's bog: Life before Life.
 Jim Tucker har skrevet to bøger, som opsummerer denne forskning, nemlig 'Life before Life' og 'Return to Life.' I 'Livet før Livet' skriver Jim Tucker: "den bedste forklaring på de mest overbevisende sager er, at erindringer, følelser og selv fysiske sår bliver nogle gange overført fra det ene liv til det næste." Klik på billederne for omtale om bøgerne.

‘Life before Life’ fås hos Amazon.uk
‘Return to Life’ fås hos Amazon.uk
 

Jim B Tucker's bog: Return to Life. I disse rapporterede genfødsels sager begynder børnene almindeligvis at berette om deres tidligere liv mellem to års alderen og fire år gamle. Ved seks eller syv års alder ophører disse beretninger, sandsynligvis fordi det er alderen, hvor børn mister erindring om deres tidlige barndom.

 Genfødsel er kun én bestanddel af Jim Tuckers arbejds teori om 'bevidsthed.' Han siger, at: "bevidsthed for hovedstrømningen i den materialistiske tankegang er et produkt af hjernen, dette  [fysiske] kød. Så bevidsthed er, hvad folk benævner et 'epifænomen' - et biprodukt."
 Jim Tucker opfatter sammenhængen modsat. Vores sind eksisterer ikke i verden. Det er verden, som eksisterer i vores sind. Han beskriver den vågne virkelighed som ligesom en 'delt drøm,' og når vi dør, forsvinder vi ikke hen et andet sted. Vi starter på en ny drøm.

 Læs her Dharma’ens definition på bevidsthed, sanskrit: vidjñana.

 Læs også om det filosofiske ‘hårde problem’ ved bevidsthed.

 Jim Tuckers forskning antyder, at meget mere end blot erindringer tages med fra det ene liv til det næste. Mange af disse børn har opførsel og følelser, som synes nært knyttet til deres tidligere liv. Men først og fremmest anskueliggør han bevidsthedens hop fra liv til liv på en sådan måde, at folk kan forstå genfødsel som noget helt andet end et tros spørgsmål. Han præsenterer bevidsthed ligesom mange andre moderne forskere som en ekstra mental dimension til Universet eller Multiverset. Det er det, som betegnes som  psykologisk realisme  her på netstedet.

           Læs artiklen her  (Lion’s Roar).
      Læs også den anden artikel  (Lion’s Roar).

Rebirth in Early Buddhism and Current Research af Bikkhu Analayo forside 

Den tyske munk og professor Bhikkhu Anālayo har skrevet en bog om genfødsel, som undersøger den såkaldt 'tidlige' buddhismes behandling af emnet. Bogen undersøger også de moderne beretninger om genfødsel, som stammer fra børn og folk i regressions hypnose.

Klik på billedet for omtale om bogen.
      Du kan købe bogen hos amazon.uk.

 

Læs også om faren ved organ donation

Klik her for toppen af siden

25. maj 2018.  

Ny data beskyttelses lov træder i kraft
 

 

GDPR og Eu flag 25 maj 2018

Den nye data beskyttelses forordning fra EU  (GDPR) er trådt i kraft den 25. maj. Det får betydning for en række  organisationer, firmaer og offentlige myndigheder. De er alle underlagt  de samme regler fra EU, fordi der er udstedt en 'forordning' - og ikke  et 'direktiv.' Havde det været et direktiv, skulle de nationale  myndigheder efterfølgende udarbejde deres egen implementering af regel  sættet.

 Der er dog særlige forbehold for de nationale myndigheder, som skal  fortolke de nye retningslinjer som var der tale om et direktiv, men  disse nationale foranstaltninger skal også træde i kraft nu. Det virker  som om, at de danske myndigheder søger at undgå data beskyttelse og i  stedet bruge anledningen til øget overvågning. Så den side af sagen er  noget uafklaret indtil videre - følg debatten og hold øje med  foreningen mod overvågning, som er ved at anlægge sag mod staten for ulovlig logning.

 Den typiske privatlivs politik og implementering af GDPR hos en ansvarlig organisation kan du eksempelvis læse om her hos  Dyrenes Beskyttelse.

 Den europæiske data beskyttelse, GDPR dækker dog ikke  vor tids etiske behov fuldt ud.

      Læs også om ‘kunstig intteligens,’ som løber amok.

Klik her for toppen af siden

30. maj 2018  

Måske ikke så sundt at være munk i Thailand
 

Overvægtige Thai munke på tigger gang. Foto:  Liam Cochrana for ABC News.

 

De buddhistiske munke i Thailand følger de oprindelige instrukser for munkes diæt, så de spiser kun noget om formiddagen og holder faste om eftermiddagen. Tidligt om morgenen går de deres tigger gang blandt lægfolket og samler føde ind. Når de er vendt hjem til klosteret, tilbereder de så ofringerne og spiser dem i fred og ro. De går ikke tiggergang for aftensmad, fordi de så aldrig ville få tid til at meditere eller studere.
 (De tibetanske munke bliver hjemme hele dagen og lader sponsorerne komme til klosteret i stedet. Derfor kan de også få lov at spise 3 gange om dagen. Der findes ingen kendte diæt undersøgelser af de tibetanske munke og nonner.)

 På grund af denne daglige faste kommer det som lidt af en overraskelse, at godt 48% af Thai munkene er overvægtige og 10% lider af sukkersyge.
 "Da vi undersøgte dette forhold, blev vi virkeligt overraskede. Det skyldes [munkenes] drikke,”  siger diætisten Jongjit Angkatavanich fra Chulalongkorn Universitetets  Føde og Diæt Fakultet i Thailand.
 Munkene kan godt lide søde drikke og coca cola ligesom så mange andre, skønt sukker indholdet sandsynligvis er for højt for deres munke løfter. Måske burde de lære at udføre  glidefalds øvelser, skønt den slags ikke udgør en del af deres egen  Theravada  transmission.  Vi bør nok alle begrænse indtagelsen af alt det sukker vand med brus og drikke rent vand i stedet. Sukkerfri læskedrikke er heller ikke godt, fordi de kunstige sødemidler mistænkes for al verdens ondt og bivirkninger.

            Læs om det her (ABC, Australien).

Klik her for toppen af siden

31. maj - opdateret 11. juni 2018.  

Så er den gal igen med lighed for loven
- den foreslås afskaffet af regeringen

De fremmede skal tilsyneladende straffes for
at være fremmede. Danske værdier i frit fald.

 

Advarselsskilt udråbstegn med undertavle ulighed

Den danske regering foreslår nu, at indvandrer børn skal tvinges i daginstitution. Loven skal åbenbart ikke gælde for indfødte danskere. Lighed for loven skal tydeligvis ikke længere gælde i Danmark. Det mærkelige i dette er først og fremmest, at dette lovforslag om ulighed for loven fremsættes af nogle erklærede liberale politiske partier. De bør vist studere betydningen af ordet ‘liberal’ en gang til eller tage navne forandring. Liberal Alliance kunne jo fremover kalde sig for ‘Selskabet for Ufrihed’ i stedet. Venstre behøver blot at slette tilføjelsen ‘Danmarks liberale parti’ og tilføje ‘Danmarks højredrejede parti’ i stedet.

 Argumentationen handler ikke om, at alle børn over et års alderen vil have godt af vuggestue og børnehave. Det har lige siden den første Grundlov været forældrenes pligt at sørge for deres børn, og kun misrøgt af børnene kunne føre til at samfundet greb ind og anbragte børnene under offentlig omsorg. Tilsvarende skulle børn ikke nødvendigvis gå i en skole. Forældrene har altid haft pligt til at undervise børnene, men ikke nødvendigvis at sende dem i skole. Og da slet ikke i dag-institution...

 Men de efterhånden mange nationalt konservative partier - herunder Socialdemokratiet - i Folketinget synes ikke, at indvandrerne tilpasser sig hurtigt og godt nok til danske værdier og sædvane.

 Disse nationalt konservative partier mener åbenbart ikke, at de danske forældres traditionelle ansvar for deres egne børn er en sådan dansk sædvane og værdi, som indvandrerne skal lære. I stedet skal  KUN  indvandrerne lære at sende de små i institution, for derved at lære den danske nationalt konservative værdi, at børn er forældrenes ansvar! (?) Hvorfor kan de nationalt konservative ikke få øje på modsigelsen?

 Er det her et mode fænomen? Er det godt at se ned på andre? - og derpå forskels behandle ud fra etniske kriterier? Dette politiske forslag er et direkte angreb på  danske værdier og sædvane...

 Ligesom ved den tidligere omtalte gettho lovgivning er dette udtryk for etnisk diskrimination, og vil virke imod sin angivelige hensigt. Man kan så mistænke de nationalt konservative partier for, at man ikke har Folketingets segltil hensigt at lære nogen om de danske værdier og sædvane, men blot at straffe de fremmede for at være fremmede...

Billedet viser skammens segl

Fy og skam jer grundigt, alle jer i det store flertal i Folketinget. Grundtvig roterer i graven og Stauning ville rive sig i skægget.

Klik her for toppen af siden

 Dette lovforslag er sandsynligvis i strid med de europæiske menneske rettigheder. Men det er i hvert fald i strid med den danske Grundlovs §76. Her står der, at “forældre eller værger.....ikke er pligtige til at lade børnene undervise i folkeskolen.”  (Der kræves dog noget af  privat undervisning, også i Grundloven.)  I enhver ordentlig juridisk vurdering må man kunne forstå ‘daginstitution’ i stedet for ‘folkeskolen.’ Det ved lovgiverne godt.

 De danske nationalt konservative partier prøver at komme udenom Grundlovs spørgsmålet ved ikke direkte at gøre ordningen obligatorisk. I stedet mister familierne ‘børnechecken,’ hvis de ikke sender deres børn i daginstitution. Denne ordning gælder vel at mærke kun for folk i såkaldte ‘udsatte’ områder af landet, ikke i Hellerup og Klampenborg.

Vejskilt: Dead End.Jeg mener ikke, at sminken kan skjule bruddet på Grundloven og menneske rettighederne. Skulle en domstol beslutte, at loven ikke er i strid med Grundloven og menneske rettighederne, vil jeg stadig mene, at loven er i strid med  meningen  med Grundlovens §76.
 Skønt den nye lov præsenteres som et fremskridt for integrationen, mener jeg, at den er udtryk for manglende respekt for mindretal. I et demokrati er det ikke blot flertallet som bestemmer. Et demokrati kendes på, at også mindretal beskyttes. Så denne lov er ikke en øvelse i demokrati, men i undertrykkelse af mindretal. Derfor er den uetisk eller  umoralsk.

 Der har ellers ikke manglet råd til disse nationalt konservative partier om, at den rette vej for en øget integration går gennem at motivere folk, og ikke gennem tvang. Disse partier er heller ikke opmærksomme på, at en virkelig integration af de fremmede indvandrere kun kan få succes ved respekt for den personlige og kulturelle integritet hos disse mennesker. Det har ellers hidtil været en dansk værdi og skik at respektere folk for deres særegenheder og personlige valg.

            Læs Politikens artikel her.

      Læs Altingets artikel her.

Klik her for toppen af siden


Burka forbud

 Folketinget har også vedtaget det såkaldte ‘burka’ forbud. Man kan godt opfatte det som en form for negativ forskels behandling af mindretal, men forbuddet er i en anden kategori end ‘gettho’ lovgivningen. Der er i hovedsagen tale om et maskerings forbud, og i øvrigt er burka og tilsløring i de muslimske kulturer udtryk for en extrem fortolkning af Islam og ikke et direkte religiøst påbud.
  På den anden side kan forbuddet undre, fordi der vist er talt under ti personer, som normalt går med burka i hele Danmark. Set på den baggrund synes forbuddet som at skyde spurve med kanoner, men ud over det kan man ikke egentlig kritisere forbuddet ud fra en etisk synsvinkel. Til gengæld skal der nok komme en række praktiske problemer, så som hvornår er det så koldt, at det giver anledning til tildækning af ansigtet? Det ville have været meget nemmere helt at undgå loven. Som et slags socialt eksperiment har Folketinget undtaget Færøerne og Grønland.

            Læs her om burka forbuds loven.

 

Mørket spreder sig

 Alt i alt gik Folketinget på ferie med et mere formørket sindelag præget af uetisk fordom og ulogisk lovgivning til skade for integrationen af indvandrerne og dansk skik og sædvane. Denne Folketings samling har ikke styrket demokratiet, men splittet partierne og befolkningen. Når der er flertal for, at ikke alle er lige for loven, er vi som samfund på vej i en usund retning, som vil skabe megen usund, sanskrit:  akushalakarma. Kun fire små politiske partier i det nuværende Folketing går imod denne udvikling. Husk på dem ved næste valg. Det er vigtigt.

 

Grundlovsdag

 Grundlovsdag den 5. jnui kom og gik uden at nogen gik særlig højt op i, at vi i Danmark ikke længere skal være lige for loven. Grundloven fik ellers sin inspiration fra Frankrig med sloganet: frihed, lighed og broderskab. I Danmark plejer vi i følge vores sæd og skik og sige: frihed for Loke, så vel som for Thor. Det er slut nu.
 De fremmede skal ikke nyde de samme rettigheder som de indfødte, med mindre de forvandler sig til vel tilpassede og hjernevaskede borgerlige, som gør, hvad der bliver sagt og forlangt af dem. Vi utilpasse danskere kan naturligvis  - hvis det virkelig er det, som vi vil -  indføre et udansk kaste system med forskellige regler for de forskellige klasser af mennesker i vores land.
 Buddha Sakyamuni brød sig ikke om det indiske kaste uvæsen, så jeg tror ikke, at han ville kunne lide det nydanske kaste uvæsen.

 Som den forrige artikel om dette emne viste, bør regeringen udvikle en helt anden boligpolitik om almennyttige boliger, i stedet for at gribe til disse uetiske foranstaltninger, som vil skabe en stor mængde usund karma for Danmark og de fremmede i landet.

      Klik her for den tidligere artikel om dybest set det samme emne.

Klik her for toppen af siden

12. juni 2018.  

Dharmalæreren  Richard Arthure er død

 

Richard Arthure - Kunga Dawa; foto Bill Scheffel.

Dharmalæreren  Richard Arthure - også kendt som Kunga Dawa - døde den 11. juni i Colorado, USA 78 år gammel. Richard Arthure mødte den senere så kendte Trungpa Rinpotje i England i 1966 og var hans sekretær i flere år. I 1968 tog Trungpa Rinpotje Richard Arthure med på en pilgrimsrejse til Bhutan, hvor de boede i det berømte 'Tigerens rede' tilbagetræknings sted for en tid. Her oversatte han Karma Pakshi Tsogpudja til engelsk samt Trungpa Rinpotje's Mahamudra sadhana, som Rinpotje forfattede ved den lejlighed.

 Richard Arthure blev den første Dharmalærer fra Vesten, som Trungpa Rinpotje trænede og udnævnte. Han har undervist i  Buddhadharma og meditation lige siden. Han var også med til at grundlægge det berømte 'Karme Choling' tilbagetræknings center i Vermont i USA.
 I Trungpa Rinpotje's første tid i USA spillede Ricard Arthure en meget vigtig rolle i Rinpotje's formidling af Dharma, dels som lærer, dels som oversætter. Sidenhen trak han sig mere tilbage fra Rinpotje's aktiviteter, men fungerede stadigvæk som Dharmalærer i Trungpa Rinpotje's organisationer i USA.

 Archarya  Marty Janowitz fortæller om ham:  "ved at være vidne til hans stille hengivenhed og opmærksomhed og Rinpotje's intime tillid til ham som et synligt tilstedevær af, hvad en elev kunne være, gav det mig et første glimt af, hvad en Dharma- og 'mund-til-øre-hvisket'  transmission  kunne dreje sig om."

 Richard Arthure har skrevet digte, som du kan finde  hos Amazon i England. Bogen hedder: Medium of the Breath, Dharma Poems for Here and Now (Richard Arthure, 2010).

            Læs artiklen om Richard Arthure i magasinet  ‘Lions Roar’

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk