regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder 2018,

Kapitel 7  -  august - september
Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

Indhold

   Sex skandalen i Shambhala centrene fortsat  (til højre)

   Digteren Benny Andersen er død - Queen of Soul er også død

   Dharmalærer Noah Levine anklages af flere kvinder

   Den tibetansk sprog aktivist Tashi Wangchuk taber appel i Kina

   Patriotisk strækmarch og flag hejsning hos Shaolin Kloster Kina

   Hvor meditation ikke hjælper...

   Karmapa  Thaye Dordje og hustru Rintjen Yangzom har fået en søn

   Firefox browseren vil forhindre al ‘tracking’ på internettet fremover

   En hyldest til at gøre ingenting  - stop ræset mod bunden

   Rapporten om Sogyal Lakar’s sex skandale sidste år offentliggjort

   Statsborger håndtrykket - sikke noget pjat - eller er det blot støj?

   Find dig selv

   Namkhai Norbu får italiensk fortjeneste medalje

   Psykedelisk Dharma igen igen

 

17. august 2018.  

Digteren Benny Andersen er død

 

Benny Andersen. Fotograf ukendt.

    “Mit land, hvor der jævnligt
     er rift om sko
     der er for små
     mit land med skrumpehorisont
     forvekslet med verdens navle”

 Benny Andersen,
 7. november 1929 - 16. august 2018.

             DR’s nekrolog

Her er sangen Rosalina  (Benny Andersen, Povl Dissing & The Brazz Brothers)

 

 

 

Queen of soul er også død

Aretha Franklin 76 år gammel er død 16 august 2018. Foto: Reuters.

               Reuters’ nekrolog
      “En dybere kærlighed”   
- ‘it ain’t easy’ synger hun, men hun fik det til at se ganske nemt ud.
 

Klik her for toppen af siden

26. august - opdateret den 5. september 2018.  

Dharmalærer Noah Levine anklages af flere kvinder

for uetisk erotik og upassende opførsel. Han benægter det...

Noah Levine med skæg, foto 'Against the Stream.'

 

 

 

Den buddhistiske organisation i USA 'Against The Stream' meddeler, at de nedlægger deres hoved centre. Organisationen blev i sin tid grundlagt af Noah Levine  (se billedet), som nogle har betegnet som en 'punk'  Dharmalærer. Han blev i marts måned anklaget for seksuel udnyttelse og magt misbrug af nogle kvindelige elever. Han har benægtet alle anklagerne.

 Noah Levine påstår, at forholdene var med samtykke, skønt han vedstår, at han muligvis i situationen ikke var indfølende nok. Han skriver, at han ikke var opmærksom på, at holde sin status som Dharmalærer adskilt fra sit privatliv. Så ingen har åbenbart fortalt ham, at man ikke som terapeut og Dharmalærer kan stå i erotisk forhold til sine klienter eller elever, uden at der bliver problemer med hierarki, magt og udnyttelse af sin position. Det er derfor, at professionelle ikke gør sådan noget som en naturlig følge af deres professionelle etik. Han tænkte åbenbart heller ikke af sig selv på det. Du kan læse hans udlægning af historierne og hans undskyldning i en PDF fil, som der er et link til for neden. Denne PDF fil indeholder også ATS’ ledelses brev til medlemmerne om fyringen af Noah Levine.

 Først så det ud som om, at der blot var en enkelt sag på et tyndt grundlag, men efter offentliggørelsen af anklagerne meldte flere andre kvinder sig til klage koret. Der er også en politi undersøgelse i gang i Los Angeles, men detaljerne i denne sag er ukendte, bortset fra at en politi sag betyder, at politiet undersøger eventuelle kriminelle forhold.

 Noah Levine blev frataget sit lederskab i organisationen ‘Against the Stream’ og hans Dharmalærer virksomhed sat på pause, da sagen begyndte. Nu har ledelsen så besluttet, at Noah Levine simpelthen er for meget. De føler sig overbevist om, at hans forhold til sine kvindelige elever var af skadelig karakter, skønt det måske ikke var kriminelt. De siger, at han har forbrudt sig på en Dharmalærers løfte om god seksuel moral angående ikke at skade nogen i forbindelse med erotik. Dette løfte er et af  lægmands løfterne, som organisationen har taget til sig som en retnings linje for sine Dharmalæreres virksomhed.  (Dette lægmands løfte handler ikke om ægteskab og utroskab, men om  ikke  at skade, eller ikke-vold, skt.:  ahimsa.)

 Samtidigt har sposorerne svigtet, og organisationen har mistet diverse fonds midler, som de hidtil har nydt godt af til at finansiere virksomheden. Ledelsen synes derfor ikke, at der er finansiel basis for Stenskredat opretholde centrene i Melrose, Santa Monica og San Franciso i Californien. De bliver derfor nedlagt. Nogle andre af organisationens tilknyttede centre fortsætter som selvstændige enheder. De mener tydeligvis, at deres netværk har værdi, som de kan bygge videre på. Det forekommer rimeligt, når de er sluppet af med skade forvolderen. Noah Levine er dog kun fyret fra ‘Against The Stream’  (ATS).

 Noah Levine fortsætter sin private virksomhed som Dharmalærer og sidder fortsat i ledelsen for 'Refuge Recovery' - et firma i Los Angeles, som hjælper folk af med deres afhængighed af indtagelse af diverse stoffer. Centeret i Boston lukker også, men i stedet vil et nyt uafhængigt center åbne med en ny ledelse. Også centeret i Nashville har forladt ATS og fået et nyt navn. 'Refuge Recovery Network' har endnu ikke besluttet sig om Noah Levine's deltagelse i bevægelsen, forlyder det nu. Men der er lidt forvirring her, fordi der faktisk er to organisationer med næsten samme navn.

 Noah Levine driver en 'rehap' virksomhed i Los Angeles under navnet 'Refuge Recovery.' Virksomheden er et aktieselskab, hvor Noah Levine personligt kontrollerer hovedparten af aktierne. I juni begyndte han igen at undervise i denne organisation. 'RefugeRecovery.org' er en anden non-profit bevægelse med mange små afdelinger over hele USA, hvor stofmisbrugere jævnligt mødes ligesom indenfor ‘Alcoholics Anonymous.’ Det er bestyrelsen for denne bevægelse, som nu har sat Noah Levine på pause. 

Klik her for toppen af siden

 Noah Levine er søn af Stephen Levine, en Dharmalærer og forfatter fra  Theravada traditionen, som døde i 2016. Noah Levine fik autorisation til at undervise i  Buddhadharma fra Jack Kornfield, som er medstifter af 'the Spirit Rock Meditation Center.' Dette Theravada center har suspenderet Noah Levine som Dharmalærer hos dem, mens han bliver efterforsket for brud på den erotiske etik hos ATS.

 Noah Levine har en fortid som kriminel, stofmisbruger og bølle. Da det gik op for ham, at hans livsførelse ikke førte til noget godt og gavnligt, prøvede han om buddhistisk meditation kunne hjælpe ham til at lægge kursen i hans liv om. Det lykkedes, og han blev senere så også Dharmalærer. Derfor har mange set et lys i ham, fordi hans eget liv var en bevægelse fra lidelse til fred og ikke-vold. Han bærer på mange tatoveringer fra sin punk tid. Det vides ikke, hvor god en meditations lærer han egentlig er. Men han har været karismatisk, en god taler og netværks bygger. Han er også forfatter til flere bøger og plejer også at undervise i andre Dharma organisationers centre. Tilsyneladende har han ikke tænkt sig at indstille sine aktiviteter. Selv mener han, at hans etik er helt i orden, lader det til.

 I denne #metoo tid må man tro, at han har lidt stor skade på sit omdømme. Om han så blot er en hjerteknuser og har uheld i kærlighed, eller om han lider under en karakter svaghed og mangel på disciplin, er ikke tilgængelig viden. Det vides heller ikke, om politiet i Los Angeles vil sigte ham for noget. Vi har heller ikke hørt noget direkte fra hans angivelige ofre, skønt ATS’ ledelse kender dem.

 Atter en gang bør vi tage disse informationer med et vist forbehold, fordi sagerne ikke har været for en domstol, og ofrenes navne kendes Advarselsskilt ræv, Foxy Dharma.ikke. Det er således  heller ikke bevist, at Noah Levine har opført sig uetisk og i strid med lægmands løfterne. Måske findes der bevis for det, men offentligheden er ikke blevet præsenteret for det endnu. Denne tilstand er jo noget utilfredsstillende, men det er også forståeligt, at alle føler sig pinligt berørt. Den slags sager bør alligevel kendes i offentligheden for at forebygge tilsvarende sager i at opstå, men indtil videre er Noah Levine’s navn ikke ødelagt, men under angreb. Læg venligt mærke til det og vent med en dom over ham til sagerne er helt oplyst. Hvis de nogen sinde bliver det...

 Til forskel fra  sagerne hos Shambhala centrene har ledelsen hos ‘Against The Stream’ handlet relativt hurtigt, fornuftigt og konsekvent. Man må derfor tro, at de også kommer sig relativt hurtigt, selvom de nu må nedlægge centre. Det er også muligt, at de vil forlade navnet og lave en helt ny organisation. Men fællesskabet er tilsyneladende intakt. Noah Levine overlever tilsyneladende også og fortsætter sin virksomhed, i hvert fald indtil videre.

 Endnu en lidt besynderlig detalje er, at de berørte organisationers Advarselsskilt ræv, Foxy Dharma.netsteder ikke omtaler disse begivenheder. Det har de andre skandale ramte Dharma organisationer i USA heller ikke gjort. Så det kan virke som om, at de ikke vil stå ved, at de er skandale ramte. Og det kan virke som om, at de som organisationer fremstår med benægtelse af skandalerne, når de ikke vil omtale dem på deres respektive netsteder. De vedstår sig kun deres egne skandaler i andre medier end deres egne.  Man kan derfor tro, at de slet ikke skammer sig. Eller at de har glemt, hvordan man skammer sig.

Det ligner en misforstået ‘del og hersk’ medie politik. Det er selvfølgelig ikke god reklame, hvis man på forsiden meddeler, at organisationen for tiden er ramt af en skandale, men for gennemskuelighedens skyld burde de jo fortælle om det på deres nyheds side - eller et tilsvarende sted. For hæderlighedens skyld. Og for åbenhedens og gennemskuelighedens skyld.
 Ellers ligner det en benægtelse, som man ikke bør dyrke, når man anser sig selv for at være en organisation med den højeste etik, hvilket jo ellers kendetegner de virkelige og ægte Dharma organisationer. Netop historien om ATS viser, at denne ‘del og hersk’ medie politik ikke har virket. Organisationen er ramt på pengepungen  og er i praksis konkurs. Også Shambhala International er for øvrigt ramt på pengepungen, men tilsyneladende ikke nært så slemt som ATS.

 Dette fænomen ligner jo en selvmodsigelse. Eller en ansvars forflygtelse. Eller også er det bare mig, som har et helt andet normalitets begreb. Det skal nævnes her, før du kommer til at opfatte al buddhisme som helt korrupt, at ingen af disse omtalte organisationer har noget som helst at gøre med Karmapa  Thrinle Thaye Dordje, som er Tilogaards ‘beskytter’ og udøver af en upåklagelig etik, hvor holdning og handling følges ad. Karmapa Thaye Dordje er netop et godt eksempel på, at al denne skade og dårlig etik er helt unødvendig, når man organiserer en religion i religiøse samfund. Det er faktisk i det store hele nemt at undgå.  Bare følg Buddha’s anvisninger.

 Så vidt vides, er ATS en udvikling fra Theravada traditionen. Det vides ikke, hvor traditionstro ATS faktisk er eller var.  Men ude i Asien har Theravada også store problemer med munkenes renhed, korruption og personlig berigelse blandt flere højtstående munke i Thailand. På Sri Lanka og i Burma  (Myanmar) er der opstået deciderede fascistiske og racistiske politiske organisationer, som ledes af rabiate munke, som har en temmelig ‘fri’ fortolkning af deres løfter og hensigten med  Buddhadharma. Alle disse problemer har det til fælles, at den almindelige humanisme er under angreb og forsøges tolket væk, så facismen kan blive til holdning og handling i stedet, skønt man skulle mene, at  Bodhicitta taler for sig selv og dårligt kan bortfortolkes. Det meste fra Theravada er dog stadig godt og sundt.

 Generelt er det vist på plads her at sige: religion er ikke nødvendigvis ‘opium for folket.’ De religiøse ledere er ikke nødvendigvis korrupte og hensynsløse. De seksuelle rovdyr stortrives ikke nødvendigvis i de religiøse samfund. Disse problemer opstår i alle slags samfund. Det afhænger altid af,  i hvor høj grad den høje etik og medmenneskelighed, som religionen påstår at dyrke og opretholde, virkelig dyrkes og opretholdes. Det kan man ikke finde ud af, med mindre organisationen er gennemsigtig og åben. Det kan man kun stole på, at den er, hvis den har en demokratisk repræsentation af medlemmerne i de styrende organer. Men det er ikke nok. Dharmalærerne må være organiseret i en kollegial ‘peer control’ struktur, hvor rovdyrene ikke kan gemme sig.

 Husk på, at religiøse samfund er ikke en forening af guder og helgener. De er foreninger af mennesker, og mennesker vil opføre sig menneskeligt, inklusive de berømte menneskelige fejl eller udyder og dårlige karaktertræk, som mange mennesker ikke formår at give slip på. Ofte er det derfor, at de blev medlemmer af et religiøst samfund til at begynde med.

 Så de senere års sex skandaler blandt Dharma organisationer især i USA påpeger et alvorligt problem hos de fleste religiøse organisationer. De er i reglen for top styrede uden demokratisk kontrol eller indflydelse. Det er ikke holdbart i længden.  Reformer eller gå ned!  Det er den dystre advarsel. Og gør det nu, før den næste skandale indtræffer.

                   Læs om det her (Lions Roar)  -  og her (Tricycle)
         Læs den uddybende artikel fra Jezebel Magazine
Læs her brevet fra ledelsen og Noah Levine’s svar som et åbent brev

    Opdatering 31. oktober 2018:   Noa Levine skandalen fortsat. Den interne rapport blev sendt anonymt til magasinet Jezebel i USA.
          Læs om det her.

                        ’Against The Stream’s netsted.
                   ‘Refuge Recovery’s netsted   (firmaet i Los Angeles).
            ‘Refuge Recovery’ network   (non-profit organisationen).

      Læs også den tidligere artikel om sagen fra marts i år.

Klik her for toppen af siden

3. september 2018.  

17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje, 2018. Foto fra hans netsted.Karmapa  Thaye Dordje og Rintjen Yangzom meddeler, at de har fået en søn

 

 

 

    På nymåne dagen den 11. august fødte  Rintjen Yangzom et dejligt drengebarn. Fødslen var uden problemer, og mor og barn har det godt. Fødslen fandt sted i Frankrig. Det er deres første barn. Den 17.  Karmapa Thrinle Thaye Dordje skriver i den anledning:

Sangyumla [Karmapa’s kone, Rintjen Yangzom]  og jeg selv er overvældede af glæde ved at fortælle om vores første barns fødsel. Vi ønsker at udtrykke vores dybtfølte taknemmelighed til vores forældre, vores familie og til jer vores Dharma venner. Tak for jeres venskabelige kærlighed,  bøn og gode ønsker.”

Jeg taler ofte om en mors ubetingede kærlighed som et af de bedste eksempler på mod og medfølelse. Jeg var dybt beæret ved at bevidne værdigheden, modet og den åndelige styrke hos Sangyumla, da jeg var til stede ved fødslen af vores første barn. Disse kvaliteter er til stede hos alle mødre over hele verden. Må der derfor ikke være grænser for vores kærlighed til vores mødre, ligesom en mors kærlighed til sine børn ikke kender begrænsninger.”

 ”Nu da jeg er blevet far, vil jeg forsøge at følge min egen far Mipham Rinpotje’s store eksempel, samt mine forgængere den 10. Karmapa Tjøying Dordje og den 15. Karmapa Khakyab Dordje, som også var forældre. Den 15. Karmapa blev far til tre sønner, blandt hvilke to blev genkendt som den 2. Jamgon Kongtrul Rinpotje og den 12. Shamarpa.”

Klik her for toppen af siden

 ”Efter et barns fødsel er der en privat periode for den nære familie ifølge traditionen. Nogle gange varer det 3 måneder, før fødslen bliver bekendtgjort. Det glæder os at dele denne nyhed med jer alle nu.”

Rinchen Yangzom i Bodhgaya Mønlam 2017. Fotograf ukendt.Oplevelsen ved at blive far har yderligere styrket min inspiration og  [gode] hensigter som Karmapa. På en måde har jeg altid haft en forældre rolle som overhoved for  Karma Kadjy familien. Den spirituelle rolle og titel som Karmapa med tilhørende ansvar fremstår nu tydeligere end nogensinde før. Jeg vil fortsat af hele mit hjerte prøve at bevare vores værdifulde arvefølge linje, som består af [aktualiseret]  visdom og medfølelse.”

   Billedet viser Rintjen Yangzom. Foto fra
   Kadjy Mønlam i Bodhgaya 2017.

Det glæder mig, at fødslen fandt sted i Frankrig, hvor min europæiske residens befinder sig. Det medicinske team i Frankrig udviste stor omsorg for -  og god behandling af -  Sangyumla ved fødslen, og vi ønsker at udtrykke vores dybt følte taknemmelighed overfor dem.”

 ”Jeg ser frem til at lede bønnerne ved Kadjy  Mønlam i Bodh Gaya i Indien senere i år, samt det åbne meditations seminar til december  [KIBI institutet  i New Delhi]  og mine andre engagementer. Og naturligvis ser jeg også frem til at introducere jer til vores søn, når tiden er moden.”

 ”Sangyumla og jeg ønsker atter en gang at takke jer for jeres bønner. Som sædvanlig beder jeg om, at I fortsætter med at praktisere  [Bodhicitta  og  meditation].”

 ”Lad os alle deltage i denne glade nyhed, og må den frembringe enorm  gavn til os alle og hver enkelt.”

”Med en bøn, Karmapa Thaye Dordje.”

                     Varmt tillykke til den lille familie og må de længe leve.

            Læs meddelelsen på Karmapa’s hjemmeside her;
      eller hent Karmapa’s meddelelse her som PDF fil.
  Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

7. september - opdateret 12. september 2018.  

Rapport fra den uafhængige undersøgelse af
 Sogyal Rinpotje's sex skandaler offentliggjort

Livshjulet, som kører rundt og rundt på grund af folks besættelse af deres fordomme, lidenskaber og misforsåede identiteter.

 

 

Billedet viser  livshjulet, som bare drejer rundt og rundt, liv efter liv, og ingen steder fører til, eller rettere fører til alle steder. Man skulle tro, at Sogyal Rinpotje prøvede at hæve sig over disse getagelser, men nej...

 

 

Sogyal Rinpotje blev sidste år anklaget for skadelig erotik med nogle af sine kvindelige elever samt magt misbrug og personlig berigelse. Efterfølgende forlod han lederskabet af sit netværk af centre kaldet 'Rigpa' og stoppede sin virksomhed som    Dharmalærer hos Rigpa. Rigpa's ledelse satte en uafhængig advokat undersøgelse igang ved firmaet Lewis Silkin for at afdække forholdene og omfanget af dem.

 Rapporten er nu færdig. Den anbefaler, at organisationen 'Rigpa' adskiller sig så meget som overhovedet muligt fra Sogyal Rinpotje.
 Desuden anbefales det, at Sogyal Rinpotje aldrig i fremtiden kommer til at undervise eller deltage i Rigpa's arrangementer. Desuden bør han heller ikke kontakte Rigpa's medlemmer. Det er så spørgsmålet, om Rigpa kan leve op til alle disse anbefalinger. Eller om de er i stand til at opfatte deres Guru som en svindler og et seksuelt rovdyr, ligesom rapportens efterforsker tydeligvis har konkluderet.

 I rapportens konklusion skriver Lewis Silkin’s efterforsker:  ”ikke alle anklager mod Sogyal Rinpotje kan opretholdes...men udfra det tilgængelige bevis materiale vejet mod det sandsynlige  [dette er retskravet i USA for bevis ved civile søgsmål], tror jeg selv på:
 A.) nogle af Sogyal Lakar's elever...er blevet udsat for alvorlig fysisk, seksuel og emotionelt misbrug af ham   [Sogyal Rinpotje].
 B.)
desuden var der visse individder  [som havde været elever af Sogyal Rinpotje i lang tid og som derfor havde en vis indflydelse i organisationen]  som havde kendskab til i hvert fald nogle af disse begivenheder og som undlod at gøre noget ved det, hvorved andre blev bragt i fare.”

          Du kan læse rapportens konklusion her hos Rigpa.

 I øvrigt skriver rapportens efterforsker også:  “Nogle af anklagerne, som rettes mod Sogyal Lakar, ville udgøre strafbare forhold, hvis det kan bevises...jeg har opfordret de personer, som mener at de er ofre for kriminel opførsel  [det vil sige voldtægt], at de sætter sig i forbindelse med politiet, hvis de føler sig i stand til det.”
 
Det er i det hele taget et noget voldsomt billede, som tegner sig af Sogyal Rinpotje i de mange vidne beskrivelser af hans opførsel. I følge anklagerne og vidnerne var han ikke blot et seksuelt rovdyr og ikke blot en hidsig mand, men også temmelig voldelig Lama, som også gerne krævede penge af sine ofre. At hans opførsel havde noget med  Tantra at gøre, skal man vist være ret uvidende for at tro på.

 Desværre var der ikke veludviklede begreber om ‘samaya’ - Tantra løfterne - i Rigpa organisationen. Det var jo Sogyal Rinpotje, som skulle burde have forklaret begreberne og sammenhængen. Det gjorde han åbenbart ikke. I stedet krævede han lydighed og tavshed som om, at folk havde samaya med ham. Som det fremgår af link’et nedenfor, kan det ikke have været tilfældet. Sogyal Rinpotje var ikke en mester, så han var ude af stand til at formidle et samaya til at begynde med.

            Læs her om ægte ‘samaya’  - samt om misforståelserne om  det.

 Rigpa's ledelse skriver på baggrund af rapporten:  "Rigpa forpligter sig til at handle på baggrund af denne rapports anbefalinger. Vi vil gøre fremskridt i samråd med  [Rigpa]  fællesskabet."

 Seks 'senior' medlemmer af ledelsen går af i forbindelse med, at Lewis Silkin's rapport offentliggøres. Hvorfor siges der ikke noget om, så vi ledes til at formode, at det skyldes inforstået viden om Sogyal Rinpotje's eskapader, som rapporten beretter om. Dette leder os til ligeledes at antage, at resten af ledelsen så vel sagtens ikke havde kendskab og delagtighed i overgrebene, men det er jo ikke det, som meddelelsen siger.  Det er faktisk svært at forestille sig, at der var nogen i ledelsen, som ikke  vidste noget om det. Så hvorfor er det kun 6 personer, som går af? Det her antyder unægtelig, at historien kun er begyndt og skandalen ikke færdig med sin udvikling.

 Det vides ikke, hvor stor skade Rigpa organisationen har taget af denne ret store skandale, som har foregået i en periode på 30 år. Men Advarsel: ulykke.man må jo næsten antage, at der er tale om ret mange mennesker, som har lidt sår og trauma i Sogyal Rinpotje’s selskab. Den undersøgende advokat skriver, at efter hun begyndte på sin efterforskning, har mange flere meldt sig som ofre. På et tidspunkt måtte hun simpelthen lukke for tilgangen af interviews af ofre, fordi budget og tidsrammen blev overskredet. Disse ofre er ikke kun blevet traumatiserede. De har også fået øget deres forvirring om sandhed og godhed og måske mistet muligheden for en ægte religiøsitet. Så i stedet for skandale burde vi måske tale om en katastrofe, hvor hverken førstehjælp eller anden akut hjælp blev foranstaltet. Hvor ingen stoppede katastrofen, skønt de måske havde kunnet.

 Så ikke blot dyrkede Rigpa overtro om samaya. De kunne heller ikke  manifestere  Bodhicitta, når det gjaldt Sogyal Rinpotje’s ofre. Det antyder jo, at der må have været en slags eksistentiel lammelse af hele organisationen, hvor almindelig medmenneskelighed ikke kunne finde sted på grund af et tabu. På denne baggrund bliver det nok ret svært at reparere noget som helst. Alle har været alt for dumme og handlet i strid med deres egen samvittighed.

 Vi får vel sidenhen se, om ledelsens tiltag til reformation er tilstrækkeligt til at få organisationen til at overleve og genfinde sig selv. I hvert fald er der stærke kræfter, som prøver at få tingene på plads, men måske er der flere skeletter i skabene. Hele ledelsen bør velsagtens gå af og give plads til nye og friske syn og kræfter, hvis en reform skal lykkes. Chancerne for reform er ikke gode for en pilrådden organisation.

Klik her for toppen af siden

 Første gang, vi hørte, at noget var råddent hos Rigpa, var allerede i halvfemserne. Der blev indledt en retssag mod Sogyal Rinpotje om voldtægt, så vidt vides. Men vi blev aldrig klogere, fordi parterne indgik forlig med en tavsheds klausul, så vi ved ikke en gang, hvor stor en erstatning, der blev udbetalt til klageren. Vi ved, at der blev rejst et million krav  - det var jo i USA. Rapporten kommer lidt ind på det, men indeholder sådan set ikke noget nyt om den sag.

 Der gik således rigtig lang tid, før den nuværende skandale brød ud. Alt andet lige, så tyder det jo på, at organisationen ‘Rigpa’ er pil rådden. Det er i hvert fald det indtryk, som vi udenforstående efterlades med. Der findes måske sunde og gode mennesker i ledelsen, men egentlig ville man jo forvente, at alle de kloge for længst har forladt Rigpa. I så fald var ledelsen jo overladt til de knapt så smarte, som også må formodes at have været indforstået med Sogyal Rinpotje i hans eskapader. Muligvis har de opfattet eskapaderne som såkaldt ‘usædvanlig visdom,’ men i så fald er de jo nærmest medskyldige i skaderne på ofrene.  Dumhed er ingen undskyldning, skønt det kan være en forklaring.

 Var der virkelig kun seks personer, som var medvidende om Sogyal Rinpotje’s eskapader? Var der slet ingen Sogyal ‘kloner’? Nogle elever, som syntes at de burde efterligne deres store Guru? Opstod der ikke en syg kultur ved de festlige lejligheder. Spredte det sig ikke til mange Rigpa centre over hele verden, når nogle havde været med til eskapaderne? Det kan da være, at det ikke skete, men folk med menneske kundskab vil faktisk forvente, at den syge kultur ville sprede sig. Så måske er sagen kun begyndt.  Dette er ganske vist skinbarlig spekulation, men:

 Sagen ligner jo  skandalen hos Shambhala International, hvor udskejeslerne ikke var begrænset til Guru’en, men havde spredt sig til Advarselsskilt: ræv, Foxy Dharma.hele organisationens øverste lag og center ledere. Nå, vi andre kan i det mindste lære af alle disse skandaler. Der findes faktisk god erotisk moral eller etik, som ikke er viktoriansk eller snerpet på andre måder. Den handler ganske enkelt om, ikke at skade andre, men at udvise respekt og om muligt at gavne og gøre glad, give overskud af energi og inspiration til alle, om at gavne og beskytte alt det værdifulde, værdige, sunde og gode  - både hos sig selv og alle andre.
 Men læren er først og fremmest:  slap af - og fald ikke for en svindler. Det er ikke godt for svindleren, og det er heller ikke godt for dig. Erotik er ikke farligt, men en kunst, som visse mennesker aldrig lærer.  Samaya er også problematisk, fordi det er blevet et udvandet begreb i Tibet og er blevet brugt på måder, som det ikke var ment af  Mahasiddha’erne  i Indien.

 Det store ‘Lerab Ling’ Rigpa center i frankrig er blevet suspenderet fra den franske buddhistiske union i august 2017. Unionen gad ikke mere. Nu får vi vel så se, om Rigpa’s medlemmer også står af.  I diverse rapporter, som du finder links til nedenfor, beskrives Sogyal Rinpotje som en bedrager med en dårlig uddannelse generelt og specifikt en ganske ringe uddannelse i Buddhadharma. Han er ikke Tantra mester og besidder ingen indsigt.

            Læs om det hos ‘Buddhist Door’ magazine (Hongkong)

      Læs Rigpa’s presse meddelelser her.

Læs her Lewis Silkin's uafhængige rapport om Sogyal Rinpotje's sex skandale og magt misbrug i sin helhed som PDF fil.

      Læs her om Sogyal Rinpotje's lidt blakkede rennome - et resume af Alex Wilding (UK).

      Læs her Mary Finnigan’s online rapport(Mary Finnigan er jounalist og skriver for 'The Guardian* i Storbritanien. Hun har lavet en omfattende rapport om Sogyal Rinpotje kaldet: 'Behind the Thangkas.' Oprindeligt blev rapporten lavet i 2011, men er så løbende blevet opdateret, efterhånden som skandalen udfoldede sig.)

      Her er links til to TV rapportager om Sogyal Rinpotje’s sex skandale(Den ene video er fra hollandsk TV - den anden canadisk TV)

              Læs også den tidligere artikel.

Klik her for toppen af siden

10. september 2018.  

Statsborger håndtrykket
- sikke noget pjat -

 

Håndtryk skilt.

I gamle dage skulle de danske konger give og anerkende en håndfæstning for at kunne blive valgt til konge. I dag skal indvandrere give håndtryk, hvis de vil være statsborgere i Kongeriget, ønsker regeringen at foreslå  - måske. Rent bortset fra at forslaget gør regeringen til grin og gør Danmark skam, så er det vist ikke helt gennemtænkt. Forslags stillerne fremstår jo som mennesker, der mangler empati.

 Nu kan empati naturligvis godt være en forhindring for at blive en benhård politiker, men politikere generelt og den til enhver tid siddende regering specielt - behøver på ingen måde at være benhårde. I reglen bliver politikken noget værre makværk, hver gang nogle benhårde får deres ting gennemført. Problemerne, som de siger, at deres forslag skal løse, bliver ikke løst. I stedet opstår der flere nye og helt unødvendige problemer.  Det var for eksempel tilfældet tidligere ved regeringens ghetto lovgivning.

 Når indvandrere får tilkendt statsborgerskab ved en lille ceremoni på rådhuset, eller hvor det nu ellers kommer til at finde sted, så er det vel naturligt at vise respekt for Kongeriget. I Danmark viser vi traditionelt respekt for hinanden ved aftaler og lignende ved håndtryk. At give hånd betyder: ‘det er en aftale.’ Imidlertid er mange danskere blevet vant til, at der også er andre måder at vise respekt. For eksempel som indere og thailændere ved at folde hænderne ved hjertet og bukke lidt.

 At der er muslimske mænd, som ikke vil give hånd til kvinder. Og muslimske kvinder, som ikke vil røre ved mænd. Ja, så har de et problem. Og de får det ikke nemt i Danmark. Men det har ikke noget med kvalifikation til statsborgerskab at gøre. Ønsker folk dansk statsborgerskab, og er de i øvrigt kvalificerede til det ved for eksempel at love at holde landets love og respektere myndighederne, hvor sådant er påkrævet, så bør man lade symbolske håndtryk være udenfor ceremonien.  Ellers er det for dumt, og det vil gøre danskerne til grin i udlandet. Der er mange mennesker, som jeg selv ikke ønsker at give hånden af alle mulige andre grunde end noget med statsborgerskab.

 Men er det dansk ikke at røre hinanden? Ja det er, for vi kan godt forstå, at det er svært at give hånd, hvis man plejer noget andet og selv har en følelse af, at det er snavset at røre andres hænder. Hvor har borgmesterens hånd lige været henne, før ceremonien finder sted? Var han for eksempel på lokum? Har han lige smæsket sig med flæskesvær? Hvorfor vil danske politikere dog udsætte indvandrere for den slags tvang, når nogle af dem virkelig ikke kan lide det, selvom de godt kan lide Danmark og ser frem til et godt liv her for sig selv og deres familie? Tror regeringen virkelig, at folk ikke vil bidrage med noget af værdi til samfundet, når de ikke kan lide at give håndslag?

 Men det hele er måske bare en øvelse i støj?

Her er et bud fra ‘embedsværftet’ på  Altinget.dk.
Se hele billed serien her.

Klik her for toppen af siden

12. september 2018.  

Namkhai Norbu får italiensk fortjeneste medalje
Namkhai Norbu; juli 2013. Foto fra 'International Dzogchen Community.'

 

 

 

Professor Namkhai Norbu er en   Dzogtjen mester fra  Tibet. For mange år siden indledte den italienske professor Tucci et samarbejde med Namkhai Norbu, hvilket bragte ham til Italien. Her har han opholdt sig siden. Namkhai Norbu er leder af 'International Dzogchen Community,' grundlægger af 'Merigar West Buddhist Center' og Museet for Asisatisk Kunst og Kultur. Centeret og museet ligger i Arcidosso i Italien.

 Italiens præsident Sergio Mattarella har tilkendt professor Norbu den prestige fyldte orden 'Kommandør ved Fortjeneste Ordenen.' Denne orden gives for samfundsgavnlig virksomhed i den italienske republik. Namkhai Norbu fik medaljen overrakt ved en ceremoni den 10. september i Arcidosso.
                  Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Læs også:            De gamle nyheder 2018,  kapitel 1 (jan. - feb.)
                        De gamle nyheder 2018,  kapitel 2  (februar.)
                  De gamle nyheder 2018,  kapitel 3  (feb. - marts.)
            De gamle nyheder 2018, kapitel 4  (marts - april)
                De gamle nyheder 2018,  kapitel 5  (maj - juni)
                    De gamle nyheder 2018,  kapitel 6  ( juni - august)

25. august 2018. 

Sex skandalen i Shambhala centrene fortsat
Buddhist Project Sunshine, phase 3

Sakyong Mipham Rinpotje, Trungpa Rinpotjes søn og leder af Shambhala centrene og organisationen Shambhala International.

 

Billedet viser Sakyong Mipham  

Nå, så blev den tredje rapport 'Buddhist Project Sunshine, phase 3' offentliggjort. Den nye rapport består ligesom de tidligere af utroligt mange ord og side bemærkninger. Jeg ønsker dog ikke at kritisere præsentationen i lyset af emnets alvor. Men fremstillings formen er trættende læsning.

 Den nye rapport indeholder flere nye historier om erotisk udnyttelse og magt misbrug. Som i mange lignende tilfælde, rapporteres der også her om misbrug af begrebet:  samaya. Selvom de seksuelle ofre på ingen måde er underlagt noget samaya i en traditionel forstand, får de alligevel at vide af flere Shambhala Trænings ledere, såvel som af Sakyong Mipham selv, at de har en samaya forpligtelse til at adlyde ham. Det gør ondt at høre på disse manipulationer og læse om ofrenes lidelser og prøvelser. De får angiveligt ofte også lov til at betale for gildet med deres egne penge ved flere lejligheder.

 Det er meget sørgeligt alt sammen, og man må næsten tro, at Sakyong Mipham ikke undgår at opgive ledelsen af Shambhala centrene.
 Der er dog en hage ved det hele. Også de nye anklagere fremstår uden navns nævnelse. Den assisterende advokat kommer så til slut med sine bemærkninger om, at det og det element i historierne kunne hun efterforske og bekræfte, mens dit og dat ikke kunne verificeres, fordi kun Sakyong Mipham eller nogle af Shambhala Trænings lederne var i en position til at gøre noget sådant. Advokaten fortæller os derpå, at hun selv finder de anklagende og deres anklager troværdige. Det er da godt, men det hjælper jo ikke os andre til en kvalificeret bedømmelse af begivenhederne.  Vi mangler jo stadig information.

Glat-vej Det ville jo være mere troværdigt, hvis de anklagende ville fremstå med deres navne. Når det mod mangler, skønt de gerne anklager, efterlades vi andre med et væsentligt forbehold. Og en omfattende tvivl. Vi kan ikke bedømme sandfærdigheden hos de berørte og bør heller ikke forsøge under disse omstændigheder. Den slags historier hører faktisk hjemme i en retssal under en dommers strenge åsyn. Hvorfor er der ingen, som fører sagerne for en domstol? Det kan jo skyldes, at de anklagende ikke tror, at de mentalt kan tåle at blive kendte. Men det er ligesom mere nærliggende, at sagerne ikke holder i retten. Og hvorfor stå frem, når det er ord mod ord?

 Hele sagen er uoplyst, indtil Sakyong Mipham fortæller sin egen udlægning af historien. Det har han jo af en eller anden grund ikke gjort endnu. Men uanset om han vil fortælle os alle om hans egen oplevelse af sine forhold til hans angivelige ofre for erotisk udnyttelse og magt misbrug, så er der en hel række af hans assistenter og diverse ledere og medlemmer af 'Kalapa Council' - Sakyong Mipham's 'minister råd' - som angiveligt har været vidner til nogle af de rapporterede begivenheder i alle de 3 'Buddhist Project Sunshine' rapporter. Så de kunne jo også begynde at fortælle deres syn på historierne. Det er meget sparsomt, hvad de hidtil har berettet.

 Det var svært for Shambhala centrene at overleve regenten Thomas Rich's seksuelle eskapader efter Trungpa Rinpotje's død for over 30 år siden. Det er meget tvivlsomt, om Shambhala centrene kan overleve denne krise. Det ser ikke sådan ud.
Teoretisk set er det naturligvis muligt at reformere enhver organisation. Men det lader jo ikke til, at Sakyong Mipham går frivilligt...

            Læs om det her       eller hent filen her   (Tilogaard)
 (Buddhist Project Sunshine Phase 3, August 23, 2018, af Andrea M. Winn - PDF fil)
Klik her for toppen af siden

 

Shambhala Inc. benægter og den interne undersøgelse skal ikke være offentlig

 Shambhala organisationen og Sakyong Mipham's advokat fordømmer de nye anklager og bedyrer fuldstændig uskyld. Især anklagerne om sex med børn afvises på det stærkeste. De pointerer ligesom Tilogaard, at den slags straks skal rapporteres til politiet. Det er dog første gang, at vi hører Shambhala organisationen tale om politi. Ikke desto mindre: det er nu ord mod ord. Måske nedsmelter sagen her, uden at vi bliver klogere.

 Der er ingen forlydender om, at Sakyong Mipham eller Shambhala International har til hensigt at rejse injurie sag mod 'Buddhist Project Sunshine.' Man skulle jo mene, at deres udtalelse tyder på, at de føler sig som ofre for en smædekampagne og er udsat for bagvaskelse til Valgfri passageskade for Sakyong Mipham og organisationen. Men de er åbenbart ligeså utilbøjelige som ofrene til at føre sag for domstolene. Man skulle ellers tro, at en domstol måtte være det rette sted for den slags. Vi, som står undrende udenfor denne mærkelige organisation med uniformeret personale og en slags ‘konge’ som leder, kan ikke få at vide, hvad der er op eller ned. Tilsyneladende forbløder organisationen, mens alle venter på, at der skal ske et eller andet. En ting er, at organisationen er besynderlig og altid har været det. Et andet karakter træk er, at organisationen er helt tillukket.

 Det forlyder nu  i følge ’Global News,’ at den interne advokat undersøgelse modtager klager om erotisk udnyttelse og magt misbrug frem til den første oktober 2018. De vil behandle klagerne og ofrene individuelt. Resultaterne af den interne undersøgelse vil advokat firmaet overdrage til en komite hos Shambhala organisationen, som skal evaluere og anbefale fremtidige tiltag for organisationen i den anledning. Det er altså ikke meningen, at offentligheden skal få kendskab til rapporten. I hvert fald ikke før den er blevet evalueret. Til gengæld loves det, at de lokale Shambhala centre vil få besked.
 Læs her  Shambhala organisationens egen beskrielse.

 På denne baggrund er det naturligvis et spørgsmål, om de klagende ofre for erotisk udnyttelse og magt misbrug vil fortælle noget til de undersøgende advokater. Når advokat firmaet kun rapporterer tilbage til Shambhala organisationen, som styres af de mennesker, som står ujævn vejanklaget, så er det ikke særligt sandsynligt, at klagerne vil tale med advokaterne. Der kommer ganske vist en midlertidig bestyrelse til september, men for indeværende vides det ikke, hvem denne styrings gruppe vil bestå af. Dette arrangement synes ikke at kunne skaffe ofrene tryghed og rimelighed. Man har tydeligvis ikke forstået nødvendigheden for gennemsigtighed endnu.
 Alle opfører sig som om, at de har noget at skamme sig over. Det må vi andre så tro, at de faktisk har, selvom vi måske aldrig finder ud af omfanget af skammelige begivenheder.

 Læs om sagen her hos Lions Roar    -    Og her hos magasinet Tricycle.

 Alle Andrea Winn’s artikler     Følg eventuelt diskussionen på Reddit
             Læs også den forrige artikel       Og læs den lange rapport.

Læs også: Intet nyt fra Vestfronten - 26. september

 Og lyt så til Bruce Springsteen!  (Treat her right).

Klik her for toppen af siden

28.august 2018.  

Tibetansk sprog aktivist taber appel i Kina

 

Tashi Wangchuk; plakat for hans frigivelse

 

 

 

Den tibetanske aktivist, som blev dømt i maj måned til fængsel for et offentligt krav om, at der skal undervises på tibetansk i skolerne i det tibetanske kultur område, hvor der bor tibetanere, har tabt en appel sag. Tashi Wangchuk blev idømt 5 års fængsel for at ophidse til 'seperatisme.' Det er på ingen måde klart, hvordan hans krav kan opfattes som en trusel mod den kinesiske stats enhed og sikkerhed, men det mente appelretten åbenbart.

 Atter en grim påmindelse om rets tilstanden i det kinesiske imperium. Man skulle jo synes, at Tashi Wangchuk må have ret i sin påstand, nemlig at det tibetanske sprog er beskyttet af Kina’s grundlov, så heraf må logisk nok følge, at der skal undervises i tibetansk i de tibetanske skoler i områderne, hvor tibetanerne findes i stort tal. Rent legalt må Ensrettet færdsel...det betyde i de tibetanske selvstyre områder. Dem er der flere af. Dels hele området for ‘Den Selvstyrende Republik Tibet.’ Dels  Amdo   og  Kham. Dels nogle små distrikter i Kansu og Yunnan. Når Kina’s grundlov i   (også)  dette tilfælde ikke respekteres  - heller ikke af domstolene -  må det skyldes et direktiv direkte fra præsidenten eller politbureauet, som ingen i Kina tør modsætte sig. Så der er en ny politik til knægtelse af nationale minoriteter, som imperier i gennem alle tider har benyttet sig af: stjæl folks sprog og kultur fra dem for at opnå ensretning og assimilering.

 Set her fra Danmark forekommer denne imperie politik noget enøjet og utidsvarende. I Kina er det åbenbart business as usual.

           Læs om sagen her  (International Tibet Network).
      Læs den tidligere omtale her.

 Læs også om indførelsen af en  ‘social merit’ skala i hele Kina.

Klik her for toppen af siden

2. september 2018.  

Shaolin hejser flaget og påkalder sig kritik

 

Kinas flag gif.

Det buddhistiske kloster og tempel kompleks i Kina, Shaolin, berømt for kungfu og sin romantiske beliggenhed, har bøjet sig for politisk pres. Shaolin betyder på kinesisk 'templet i den tætte skov på Shaoshi bjerget.' Shaoshi bjerget ligger ikke så langt fra den tidligere hovedstad i Kina, som hedder Luoyang. Kinas nationale røde flag blev hejst for første gang nogen sinde i Klosterets 1500 år gamle historie af en gruppe munke, som opførte sig nærmest som soldater på parade. Det sker som led i det kinesiske kommunist partis kampagne for patriotisme hos de religiøse samfund i Kina.

 Begivenheden har tiltrukket kritik fra mange sider - ikke mindst fra kinesere, som skønt de elsker deres fædreland, opfatter denne kampagne som en invasion af den religiøse fred og frihed i klostrene. Kritikerne mener ikke, at religion og politik skal blandes sammen. Klosterlivet er jo designet af  Buddha Sakyamuni som et slags ‘parallel samfund’ i supplement til samfundet i almindelighed.
 

Shaolin Templet i Kina hejser Kinas røde flag i nationalistisk gestus


 Billedet viser de eksercerende munke i strækmarch med det røde flag over skulderen på vej til flagstangen. Det får mange til at græmme sig, fordi det er yderst upassende opførsel for munke.
 Det er naturligvis også et spørgsmål, hvor meget der er tilbage af den buddhistiske kultur og træning hos Shaolin Kloster, fordi kungfu's popularitet har gjort Klosteret til en træningslejr for håbefulde kampsports udøvere, snarere end et traditionelt buddhistisk kloster. Klosteret selv mener ikke, at dette er tilfældet. De siger, at de samme stramme munke regler og trænings programmer, som blev brugt i fortiden, stadig gør sig gældende.

            Læs omtalen hos ‘South China Post’ her.
      Læs også om ‘social merit’ systemets indførelse overalt i Kina.

Klik her for toppen af siden

1. september 2018.  

Hvor meditation ikke hjælper

 

Debra Flics, psykoterapeut og Dharmalærer i New York, USA. Fotograf ukendt.

 

 

 

Debra Flics, psykoterapeut og Dharmalærer
i New  York, USA. Følgende paragraffer
 er citater fra hendes artikel hos 
’Lions Roar’ magasinet i USA.

Når nogen ikke er i stand til at få adgang til de dybere mønstre i deres sind, vil en psykoterapeut ikke opfatte problemet som manglende koncentration  [hvilket en  Dharmalærer typisk ville mene], men som psykologisk selvforsvar. “
 Sådan skriver Debra Flics i sin artikel hos det buddhistiske magasin ‘Lions Roar.’ Hun henviser til, at  en Dharmalærer kan opfatte problemer med koncentration hos eleven som en af de klassiske     forhindringer  for træning. Det er det også hos mennesker uden sår på sjælen. Men er du blevet traumatiseret, er det en helt anden historie. Uden kendskab til psykoterapi kan Dharmalæreren    anbefale alt muligt, som ikke vil hjælpe, når eleven trænger til terapi. Buddha’s Lære er ikke ligefrem et sundheds syste, selvom  Buddhadharma generelt er sundt. Det er lærerigt, at den samme situation kan forstås på to ret forskellige måder. Imidlertid skal problemer forstås korrekt i deres rette sammenhæng. Det er sjældent, at Dharmalæreren også er psykoterapeut. Det er Debra Flics imidlertid. Hun fortsætter:

 “Sådant selvforsvar er præcist, hvad det lyder som: det beskytter 'selvet' fra oplevelse af smertefulde og ofte overvældende følelser og minder. [Med udtrykket ‘selvet’ peger Debra Flics ikke på begrebet atman,’ men på at der ikke er oplevelser uden en  oplever som subjekt i forholdet.] Psykologisk selvforsvar er i princippet ubevidste størrelser. Det opstår nærmest automatisk og uden vores billigelse. Vi kan således opleve sure miner, følelser af  [negativ]  tomhed  [’der mangler noget’], besværlige handlings mønstre, en mangel på klarhed,  angst, nedtrykthed, fobier og lignende. Alt sammen uden at genkende erfaringerne, formodningerne og følelserne, som ligger til grund for disse mentale tilstande. Hvis sådant selvforsvar bryder sammen, kan vi modsat erfare sindet oversvømmet med smertefulde følelser, og nogle gange finde os selv ude af stand til at fungere i situationen. “

 “I stedet for at opfatte sådanne sinds tilstande som forhindringer for en dybere koncentration [samadhi], ville en psykoterapeut opfatte dem som erfaringer, som råber på at blive behandlet og helet. Oplukkelig bro - broen er oppe.Psykoterapeutens tilgang ville derfor være at udforske disse erfaringer indenfor den trygge og fortrolige ramme af et  [professionelt]  forhold mellem terapeut og klient. Det psykologiske selvforsvar opfattes som et udgangs punkt i forholdet. I den fælles udforskning vil terapeuten udpege og fortolke det psykologiske selvforsvar, så det gradvist mister sit tag i klienten. Efterhånden som tillid opbygges i forholdet, kan de oplevelser, som måtte ligge bag selvforsvaret, fremstå i erindringen hos klienten og blive behandlet  [og helet].”

 “Under optimale omstændigheder vil de besværlige og hidtil ubevidste følelser og erfaringer langsomt vise sig, og i det sikre og tillidsfulde miljø mellem terapeut og klient, vil klienten blive i stand til at integrere dem i sin selvopfattelse og historie uden at blive overvældet og miste grebet. Mens disse mentale mønstre afsløres og udfolder sig, vil psykoterapeuten ikke kun give emotionel støtte og tilskynde erkendelse, men også tjene klienten som et nyt eksempel på, hvordan man kan tilgå besvær i livet og sindet.”
 [Disse paragraffer er blot et uddrag af artiklen. Læs videre på link’et nedenfor.]

Klik her for toppen af siden

    Træning i  Buddhadharma og psykoterapi kan virke ret modsat, fordi den, som trænger til psykoterapi, i reglen lider under forringet selv-værd, som det kaldes.  I reglen ligger der psyko-traumatiske begivenheder i fortiden til grund for den slags. fletningVedkommende har derfor brug for terapi, som Debra Flics beskriver i hendes artikel, for at styrke sin selvopfattelse og kunne overvinde sådanne psyko-traumer fra fortiden. I første omgang har en sådan håbefuld elev i Buddhadharma derfor ikke brug for instruktioner i  Selvets illusion, sanskrit:  anatman, men bør opsøge en psykoterapeut. Når terapien er tilendebragt med succes, kan man derpå begynde på det buddhistiske projekt:   oplysnings arbejdet.

 Læs artiklen om meditation og terapi i 'Lions Roar' magasinet (USA).

 Artiklen er skrevet af Debra Flics, msw. (Master of  Social Work)  og  lcsw.  (Licensed Clinical Social Worker). Debra Flics  er psykoterapeut med privat praksis i New York, USA. Hun er også Dharmalærer og sad tiligere i New York Insight Meditation Center's lærer råd.

                  Læs også artiklen:   Terapi og subkultur.
            Samt artiklen:   Angst for tomhed.

Klik her for toppen af siden

3. september 2018.  

En hyldest til at gøre ingenting

 

 

   "Lediggang er kun fatalt for de midelmådige,” skrev Albert Camus.
  Sociologi professor Simon Gottschalk fra University of Nevada i Las Vegas
  har skrevet en artikel om mysteriet ved ræset mod bunden.  Artiklen er en
  opfordring til at slappe helt af. Vores kultur er grebet af en konstant
  forøgelse af hastighed, hvilket på ingen måde er godt for nogen. Så, også
  herfra skal det lyde:  slap af. Du kommer ikke til et godt sted med
  for høj fart hele tiden. Vær ikke bange for at gå glip af noget, for du  går
  glip af meget, når det går for stærkt. Det er ikke nok med en ferie en gang imellem. Tempoet skal ned for sundhedens skyld overalt i samfundet.

                          Læs artiklen her  (The Daily Beast)
 

Klik her for toppen af siden

3. september 2018.  

Firefox browseren vil yde mere privat beskyttelse

 

Firefox, mozilla. Logo

 

 

De kommende nye udgaver af Firefox browseren  (nr. 63 - 65)  vil indeholde nye tiltag for at forbedre private informationer forbliver private. De tidligere omtale 'trackere' vil i fremtidige opdateringer af Firefox blive blokeret som standard. Det vil ikke alene forbedre privatlivs beskyttelsen, men også formindske download tiden for data fra diverse netsteder, fordi de almindelige 'trackere' bruger en del båndbredde.  (som du oven i købet skal betale for).

 Hvis du ikke allerede har installeret anti-tracking software, slipper du altså snart for at blive kigget over skuldrene. Det vil sige lige bortset fra de såkaldte 'fingerprints.' Du efterlader 'fingeraftryk' på diverse netsteder, ved ubemærket at give info til disse hjemmesider om din PC eller Mac eller hvad, fordi din maskine har individuelle kendetegn ved konfigurering af computeren, styresystem, hardware og ofte også et specifikt maskine nummer, som din computer som standard vil oplyse om til andre maskiner, som spørger om det. Formålet med disse internet protokoller fra skaberne af internettet er, at netstedet bedre kan sende din computer sådanne data, som din maskine er konfigureret til anvende, når din browser viser internet sider.

 Det er naturligvis meget godt, men bagsiden er, at du efterlader et bestemt elektronisk mønster på netstedet, som kan genkendes. Du fremviser jo det samme mønster til alle de netsteder, som du besøger, og hermed også til alle de ‘tjenester’  (læs: spioner), som måtte være forbundet med de netsteder. Så på grund af måden, hvorpå computere og servere kommunikerer, offentliggør du nærmest selv et fingeraftryk, uden at du bemærker det. Der er så nogle firmaer, som har gjort det til en kunst at indsamle og lagre sådanne fingeraftryk. De kan nemlig bruges til målrettede reklamer, hvilket vil sige, at firmaet kan tjene penge på at sælge ‘fingeraftryk’ til reklamebureauer. Og til andre, som måtte interessere sig for at vide noget om folk. Både myndigheder og private.

Klik her for toppen af siden

 Det er meget svært at undgå, at der dannes sådanne fingeraftryk fra din internet trafik.  Det eneste program, som jeg kender til, der vil udføre arbejdet ved at udsende skiftende ‘fingeraftryk’ på nettet med passende mellemrum, er programmet  ‘TrackOFF.’  (Dette program ændrer hele tiden på dit elektroniske spor, hvorved overvågningen saboteres. Dette er ikke en reklame eller ‘product placement,’ men jeg kender ikke til andre programmer eller applikationer, som gør noget tilsvarende.)

 Alle disse informationer kan samles hos netstedet, som du besøger, eller hos en tjeneste, som kører på et sådant netsted. Det vil sige, at Advarsels skilt: DATA HØST.reklamebureauer, datahøstere og efterretningsvæsner kan samle og lagre sådanne fingeraftryk - uden at lagre en cookie eller en tracker på din computer. Det er derfor, at det kaldes ‘fingeraftryk.’
 De indsamlede informationer samles og lagres i din personlige 'profil' hos den indsamlende 'datahøster' - som var det stasi eller andre nævenyttige udenforstående, som ikke vil dig noget godt, men blot gavne sig selv - i reglen ved reklame virksomhed.
  Firefox ønsker også at blokere for fingeraftryk, men det vides ikke hvordan, de har tænkt sig at gøre det. Eller i hvor høj udstrækning.

 Nå, men de indsamlede data kan altså bruges til meget andet end reklamer, når først datahøsterne har lavet en profil af dig og dine personlige valg. Desuden er en sådan ‘profil’ ikke nødvendigvis retvisende. Den vil jo blot vise en fortolkning af de indsamlede data. Måske er det oven i købet en ‘kunstig intelligens’ fortolkning. Hvis personer, firmaer, organisationer, stater, kommuner og for eksempel forsikrings selskaber får fingre i sådanne ikke retvisende data om dig, har du ikke en chance for at rette på informationerne. Som hoved regel vil du ikke engang vide, at der er nogen, som agerer på baggrund af sådanne ‘profiler.’ De private data indsamlere anser deres datahøst for deres private ejendom og vil helst ikke tilkende internettets brugere og dig som data leverandør ejendomsret til egne data. Så det er ikke så No logs. Registrering forbudt, tak.godt. Den nye EU lovgivning på området giver dig ganske vist ejendomsret til sådanne indsamlede data, men du skal selv henvende dig for at få slettet noget.

 At indsamle og lagre personlige informationer på denne måde burde simpelthen ikke være lovligt. Det er godt, at i hvert fald nogle browsere forsøger at tage højde for denne uheldige udvikling, som er gået hen og blevet til en hel industri, som faktisk omsætter mange penge hver eneste dag i handel og vandel med alle vores private data. Det kaldes for ‘overvågnings kapitalisme.’  Artiklen:   Privatliv, internet, ‘Big Data’ og Facebook skandalen  - beskriver emnet indgående, fordi der er problemer med etikken, både hos private firmaer og myndighederne. Som artiklen kommer ind på, er det også en trussel mod demokratiet i vores del af verden.

 De nye funktioner forventes først implementeret senere på efteråret, første gang til oktober. Her i september måned vil de køre en række tests af program udviddelsen. Nogle spekulerer, om Mocrosoft, Opera og Apple vil gøre noget tilsvarende? Derimod forventes Google ikke at lave sådan noget med deres ‘Chrome’ browser, fordi Google er et reklamebureau. Så hold din browser opdateret. Og hvis du bruger andre browsere end Firefox, så hold øje med disse programmers privatlivs politik og datahøst.

                       Læs om det her hos Firefox.
                                   Læs også den tidligere artikel.

Klik her for toppen af siden

13. september 2018.  

Psykedelisk Dharma

 

The Economist 1843 Magazine picture LSD microdose aug sept 2017

 

 

I den seneste tid er der dukket flere artikler op i forskellige medier om Buddhisme og psykedeliske stoffer. Nogle af disse artikler påstår, at visse psykedeliske stoffer kan sætte gang i og understøtte en ægte buddhistisk praksis. Det bliver der reageret på fra flere sider. Hele debatten er blevet opsumeret i en ny artikel hos 'Buddhist Door' i Hongkong.  (Link til artiklen for neden.)

 Artiklen er skrevet af Justin Whitaker, en amerikaner fra Monatana, som betegner sig som 'sekulær buddhist' - en lidt selvmodsigende titel, men en betegnelse, som Stephen Batchelor har gjort 'mainstream.' Nu har jeg jo selv som gammel hippie indgående erfaring med psykedeliske stoffer fra min ungdom, især LSD men også psilocybin svampe. Det er ganske vist længe siden, men jeg glemmer det aldrig. Det var bestemt en berigelse af mit eget liv, men LSD er også farligt at indtage for ængstelige sjæle og folk med psykologiske traumer. Og måske også for helt andre menneske typer. Sagen er jo, at disse stoffer ikke er blevet særlig meget undersøgt videnskabeligt, så faktisk ved vi meget lidt om Advarselsskilt fly i luften over vejen.deres virkning på mennesker generelt og specifikt på de særlige menneske typer og måske særlige biokemi i de enkelte menneskers kroppe.

Så psykedeliske stoffer er ikke bare noget, som kan anbefales uden meget stærke forbehold og advarsler. LSD for eksempel kan givetvis fremprovokere en psykose hos visse mennesker. Vi ved ikke hvilke. Psilocybin forekommer meget mere blidt, men jeg er ikke bekendt med, hvad der kan gå galt med disse 'magiske svampe.' Utvivlsomt kan det også gå galt, selvom svampene virker noget anderledes end LSD. Tilsvarende for meskalin kaktus. Du får en flyvetur, men hvordan du vil reagere på det vides ikke  - eller hvor du lander igen.

 De fleste mennesker i vore dage, som eksperimenterer med psykedeliske stoffer bruger ayahuaska, som er et amfetamin lignende stof, som indianerne i Peru har brugt i årtusinder for at komme i kontakt med åndeverdenen. Moderne mennesker bruger sessioner med indtagelse af ayahuaska under traditionel vejledning hos peruvianske åndemanere. Det er dog ikke altid, at sådanne 'shamaner' er traditionelle åndemanere, fordi det er blevet til en 'healing' business i Peru og Centralamerika - samt for deres vestlige arrangører.

 Jeg selv har ingen erfaringer med ayahuaska. Det har jeg aldrig indtaget. Folk, som har deltaget i sådanne seancer i Peru og andre Advarselsskilt: sidevind.steder, beretter om at finde sig selv, overvinde depression og barndoms traumer og lignende. Det forekommer at være ægte og sandfærdige beretninger. Det lader til, at de såkaldte ‘indre vinde,’ sanskrit:  vayu, stimuleres og øges.
 Problemet i en buddhistisk sammenhæng er, når psykedeliske stoffer påstås at fremme buddhistisk praksis. En sådan påstand er at foregøgle folk en hel masse om meditation og anskuelse, som der ikke er belæg for, og det kan  afspore deres praksis, sk.:  sadhana.

 

Buddha er tavs

 Buddha Sakyamuni har aldrig omtalt psykedeliske stoffer. Hverken at de eventuelt kunne hjælpe folk med meditativ træning,  samadhi,  eller midlertidigt at anbringe folk i en  paradis tilstand. I stedet har han ikke sagt et eneste ord om emnet. Det eneste Buddha Sakyamuni har sagt, er at folk bør afholde sig fra at drikke sig fulde i øl eller anden alkohol, og at munke og nonner overhovedet ikke må drikke alkohol.

Klik her for toppen af siden

 Det er påfaldende, at Buddha Sakyamuni var så tavs, fordi den indiske kultur, som han var en del af, priste det sammensatte stof  'soma' som gudernes drik og næring. Soma er angiveligt en blanding af efedrin, opium og cannabis, som imidlertid ikke længere blev brugt i Buddha's samtid, fordi det ikke var muligt at få efedrin komponenten i Indien. De indoeuropæiske folk, som var kommet til Indien måske 1000 år forinden, og som Buddha’s eget folk  Sakya’erne  nedstammede fra, havde brugt soma, da de endnu boede i Centralasien hinsides Hindukush bjergene nord for Indien, hvor der gror en særlig busk med højt indhold af efedrin. Soma indgik i vediske ritualer i en forhistorisk tid i Centralasien.

 Men legenderne om dette stof levede i bedste velgående og Indien var fuld af både opium og cannabis på Buddha's tid. I Pantanjali's 'Yoga DyrevildtSutras' - en samtidig hindu manual om de tre typer  yoga  - priser således soma højlydt. Men Buddha røg ikke joints eller spiste hashkager. Og opium fremmer ikke meditation. Det var tilsyneladende ikke noget, som de omvandredende åndeligt anlagte tiggere gjorde dengang, selvom især Shiva dyrkere i vore dage næsten altid ryger cannabis i Indien som en integreret del af deres praksis som hjemløse omvandrende  yogi'er.

 Sandsynligvis blev både cannabis og opium betragtet som medicin for 2600 år siden. I hvert fald har Buddha Sakyamuni ikke omtalt psykedeliske stoffer og heller ikke anbefalet brugen af dem. Måske fordi emnet ligesom mange andre ikke fører til  Nirvana. Så det er dumt at bruge tid på.

 Men i vore dage, hvor alting gøres kompliceret, er vi nødt til at behandle emnet, ikke mindst fordi, der er så stor uklarhed om det, og fordi der er buddhister, som anbefaler brugen af psykedeliske stoffer til en ægte Dharma praksis. Det er forkert at fordømme psykedeliske stoffer. Men det er også forkert at påstå, at de går hånd i hånd med  Buddhadharma. Som følge af buddhistisk meditation, kan du opnå en bevidst styret meditativ trance tilstand, kaldet samadhi. Det kan du ikke med stoffer. De giver dig et ‘trip,’ som du ikke kan kontrollere.

 Så sammenfattende er psykedeliske stoffer på ingen måde en del af ægte buddhistisk praksis. Heller ikke cannabis sativa indica, som inderne kalder 'chares.' Ikke for noget, men psykedeliske stoffer ligger simpelthen udenfor buddhistisk praksis, ligesom i princippet alkohol også gør, selvom alkohol er en karakteristisk del af  ganachakra ritualer indenfor  Tantra.  Det er der dog særlige grunde til.

Klik her for toppen af siden

 Det betyder i sagens natur ikke, at folk  ikke  kan få gavn af for eksempel ayahuaska anvendt terapeutisk, eller for den sags skyld LSD og psilocybin. For eksempel er der folk i Californien,  som er begyndt at bruge LSD i meget små doser, som ikke vil bevirke den slags 'trip,' som jeg selv kender til fra min ungdom. Det kunne jo antyde, at det så måske heller ikke er så farligt for psykisk følsomme mennesker, for eksempel folk med depression. Nogle har antydet, at LSD på denne måde faktisk kunne være en kur for netop depression, men vi ved ikke noget med sikkerhed  - heller ikke om mikro doser LSD. Eller langtids virkninger.

 Videnskaben forsker ikke i disse former for brug af psykedeliske stoffer, så vi ved ikke alverden om det, bortset fra de beretninger, folk kommer med, når de har brugt det.  (Det skyldes sandsynligvis, at der ikke Glat vej.er penge i sådan forskning for medicin industrien.)  Der er en hage ved sådanne beretninger. Hvis folk har haft et rigtig dårligt 'trip,' er det ikke så sandsynligt, at de ønsker at prale med det. Hvis de har fået en psykotisk episode ved det, er det deres psykiatere, som fortæller os om det i deres egne faglige tidsskrifter, som der ikke er mange som læser udenfor de lægelige og sundhedsfaglige kredse.

 

Terapi og Dharma

 Så  Buddhadharma er en ganske særlig ting. Terapi, især psykoterapi, er noget ganske andet. Når folk har traumer på sjælen og sår i hjertet, kan forskellige terapi former hjælpe dem til at finde sig selv og styrke deres psyke og inkarnation i deres krop. Buddhadharma trækker i en anden retning. For det første er Buddha's Lære ikke formuleret for folk med sår på sjælen, som har svært ved at forholde sig til deres sinds tilstand. Buddha henvendte sig til folk, som var trætte af  samsara’s  fortsatte kredsløb og som søgte en løsning på gåden med  lidelse  og  lykke.

 Derfor kan buddhistisk træning og terapi trække i to forskellige retninger. De kloge folk med sår på sjælen, vil derfor først søge psykoterapeutisk hjælp for deres sår og traumer, for dernæst senere at starte en ægte buddhistisk træning, når de har bevæget sig hinsides deres psykologiske problematikker og ikke længere besværes af dem.
 Det er naturligvis paradoksalt, at man bør have en stærk selv-følelse for at kunne gennemskue Selvets illusion, Justin Whitaker. Foto fra hans netsted.sanskrit:  anatman. Men trods alt er det et naturligt paradoks, som ingen har frembragt kunstigt.

 Nå, emnet er både interessant og relevant. Og der er flere nuancer.

     Så læs Justin Whitaker's artikel her.

 Justin Whitaker har fået en doktor grad i buddhistisk etik. Han har en tid undervist på 'University of Montana.'
  Læs her om Justin Whitaker.

Læs også de tidligere artikler om emnet:

       Læs her om, at cannabis kan gavne gamle mennesker  (2017).

              Læs også om mikro dosering af LSD på arbejdspladsen  (2017).

                     Læs her artiklen: Om terapi og subkultur  (en artikel om
                     behovet for at finde sig selv, virkeliggøre sine sociale følelser,
                     overkomme  personlige problemer og søge befrielse og oplysning.
                     Artiklen handler ikke om psykedeliske substanser)

Klik her for toppen af siden

13. september 2018.  

Find dig selv

Texts That Are Way Funnier Than Anything You've Ever Been Sent september 2018

Fundet på Buzz Feed...

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk