Normalt   åbent
dagligt efter 12
ring  eller email
før  du kommer

Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befrielse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Om Tilogaard

 
Tilopa, Kadjy traditionens grundlægger

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.Den indiske mahasiddha Tilopa, grundlæggeren af alle Kadjy traditionerne. Udsnit af tangkha fra Rumtek Kloster i Sikkim, som var Karmapas officielle residens udenfor Tibet indtil 1981. Tangkha’en er i Karma Gadri stil og er et par hundrede år gammel. Fotograf ukendt. Baggrunds billedet viser æbler på himmel, fordi du kan finde spirituel næring og sund karma på Tilogaard. Æblet er naturligvis økologisk.

 
 Tilogaard deltager i den indisk-tibetanske buddhistiske  Sutra  og  Tantra tradition, som hedder  Karma Kadjy, og som også kaldes  Karma Kamtsang. Tilogaard er forbundet med den gren af traditionen, hvis åndelige leder er  den  17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje  og den 14. Shamarpa Mipham Tjødji Lodrø. Tilogaard  er opkaldt efter  Tilopa, som ses på billedet og som er alle 13 Kadjy traditioners grundlægger  (læs længere nede om de 13 skoler). Tilopa er også kendt som Tilo, Tilopada, Tillipa, Telopa og Tailopa (Tib. ཏི་ལོ་པ་). Han levede fra år 988 til 1069, så vidt det vides. Tilopa levede i  Bihar, et land på  Ganges-sletten  i Indien, for 1000 år siden og regnes for én af  de 84 Maha-siddha'er, det vil sige uovertruffen Tantra mester. Det er især Tilopa's transmissionen af Mahamudra, som er unik.
 

  Det hedder Tilogaard  meditationskole, fordi her foregår formel instruktion og træning i klassisk buddhistisk  meditation  og  anskuelse.  Lige nu er der kun privatundervisning; senere skal der også komme kursus faciliteter. Hvis jeg finder støtte til at udvikle dem.

 

 Ordet ‘Kadjy’ er en forkortelse af betegnelsen De 4 Hemmelige Instruktioners Transmissions-linje  (hvilket hentyder til, hvad der ellers er kendt som  Naropa’s 6 doktriner). I en anden fortolkning kaldes Kadjy for Den Mundtlige Transmission  (hvilket er en hentydning til, at de 6 doktriner ikke er nedskrevne som yoga og sadhana. Transmissionen sker mundtligt og ved demonstration).
  Transmissions-linje betyder traditionens historiske række af frigjorte mestre, altså arvefølgen, ligesom den danske kongerække. Kongekronen, som arves her, er magt over sine egne  tilknytninger  og  identifikationer og sand indsigt i sit eget sind; hvis træningen gennemføres til sin frugt.

 
 Arven fra Tilopa er bevaret og virkeliggjort i ubrudt linje gennem alle generationer op til nutiden, hvilket er vel dokumenteret i alle led. Ordet  Karma i navnet Karma Kadjy, hentyder til  Karmapa’erne, som er transmissions linjens vigtigste Lamaer. I vores tid er vi nået til den 17. inkarnation  (tibetansk: Tulku) af den første Karmapa, som levede på Valdemar den Stores tid, og den   14. inkarnation af Shamarpa(Den første Shamarpa levede samtidigt med kong Erik Menved og marsk Stig. Den 14. Shamarpa døde i 2014.)

 

 Karmapa'erne og Shamarpa'erne menes at mestre kunsten, at lade sig genføde efter eget valg af person, tid og sted. Der  flere  Tulku'er i  Tibet, som menes at mestre det samme, men Karmapa var den første i historien til at opbygge en institution omkring sine gentagne inkarnationer. Shamarpa var den anden. 
 De 4 Instruktioner er en benævnelse for de hemmelige  yoga'er,  som  Tilopa samlede fra hidtil adskilte kilder. Disse yoga’er lærer man normalt kun om i en formel 3 års meditativ tilbagetrækning.

Klik her for at komme øverst på siden

 Der eksisterer en anden gren af Karma Kadjy. Den ledes af  Ogyen  [også stavet: Ugyen]  Thrinle Dordje, som også anses for at være den 17. Karmapa af mange.
 (Det er ikke usædvanligt med flere inkarnationer af den samme Lama, men det er ikke sket før for Karmapa. Og forskellen på de to Karmapa’er er signifikant. Thaye Dordje har udnævnt sig selv som blot tre år gammel dreng. Ogyen Dordje har ikke selv nogen erindring om sit tidligere liv, og han blev udpeget og udnævnt af Situ Rinpotje.  Alle tidligere Karmapa’er har udnævnt sig selv som børn. Så Ogyen Dordje er en undtagelse, eller et fejlskøn fra Situ Rinpotje’s side. Ogyen Dordje er selv  usikker og utryg ved sin udnævnelse  i følge hans egne offentlige udtalelser i en år række.  Han har mange andre problemer.) 
 

 Forgreningen  skete i 1992, da den store Karma Kadjy Lama  Situ Tulku brød samhørigheden med Shamarpa og udpegede Ogyen Thrinle Dordje som den 17. inkarnation af Karmapa. Shamarpa var betænkelig ved denne udnævnelse og bekræftede selv Thrinle Taye Dordje som den  klassiske syttende inkarnation af Karmapa.  (Udtrykket ‘klassisk’ bruges, fordi Thaye Dordje udnævnte sig selv. Shamarpa har blot bekræftet Karmapa’s erklæring.) Karma Kadjy traditionen har således i dag 2 grene med hver sin Karmapa institution.

 De to Karma Kadjy traditioner har startet  en forsigtig dialog.  Om det fører til noget, er det for tidligt at sige. Bortset fra at det indvarsler Tulku traditionens ophør.
 

 
 Der er flere andre  Kadjy  traditioner. De mest kendte er Drukpa-, Drikung-, Taglung-, Shangpa- og Barum Kadjy (læs mere i artiklen: Kagyü Golden Rosary transmission - på engelsk). Alle Kadjy traditionerne stammer fra Tilopa  og ligner hinanden meget. Det, som virkelig adskiller dem i de store træk, er deres forskellige  transmissions linjer  og dermed forskellig forhistorie. En følge er, at de hemmelige yoga’er er tilføjet nye yoga’er af arvefølgens eller transmissions-linjernes forskellige mestre, hvorved skolerne også adskiller sig fra hinanden. Der regnes normalt med 12 Kadjy skoler, men da Karma Kadjy er splittet i to, tæller jeg 13 skoler i alt.
 

 
 Hertil kommer, at de forskellige Lama’er fra hver af Kadjy skolerne ganske ofte også har transmissioner fra de andre buddhistiske traditioner i Tibet, især  Nyingma  og  Sakya. Noget tilsvarende gør sig i reglen også gældende for de andre traditioners Lama’er, så man kan ikke sige, at den ene skole er bedre end de andre, fordi værdi er relativ til den enkeltes karma. Der er simpelthen noget for enhver. Det afgørende er nok, om den enkelte Lama og Lopøn (sanskrit: Acharya, akademisk Dharmalærer) er god, og om der opstår den rigtige kemi i atmosfæren, som er gunstig for undervisning, transmission og oplæring. Tibetansk kultur er meget anderledes end den danske, så en tibetansk Lamas evne til at indleve sig i vores kultur og relativisere den tibetanske er en vigtig kunst, som kun få mestrer.

 
 Der er intet til hinder for at modtage Buddhadharma’en (Buddhismen) fra flere forskellige skoler, når blot man respekterer det, man får  - og kilden til det. Transmissionen holdes levende, når man respektfuldt udøver den i samme ånd, som man fik den, på samme måde og uden at trække fra eller lægge til. Så virker den også som den var tænkt.

Klik her for at komme øverst på siden

 


 
 
 
 
 
 
 

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Tilogaard er et nedlagt landbrug, hvor jordene er solgt fra, på 4600 kvadratmeter. Kun stuehuset og nogle udhuse er tilbage. Der er også en lille sø. Der er en kilometer til skoven og tre til stranden og en storslået udsigt til Smålandsfarvandet, Store Bælt og Langelandsbæltet.

 

 
 

                            Tilogaard ligger på Nord-vest Lolland nær Horslunde, 20 km. fra Maribo og 15 km. fra Nakskov.
  Foto af Adrian Gaillard.

Dharmahjul Tilogaard

 

 

Dampe stiger op fra jorden        
og bliver til skyer    
 og forsvinder derpå i himmelrummet
- det vides ikke, hvor skyerne  
 går hen, når de opløses.
 På samme måde opløses              
 tanke strømmene,        
 som opstår fra sindet,  
 når sindet  genkender  sindet.  

 
Tilopa sagde således til Naropa på
bredden af floden Ganges.
Han sagde meget mere,
hvilken tale blev kendt i eftertiden
som Mahamudra ved Ganges,
selvom titlen er:
Mahamudra Upadesa,
hvilket betyder mundtlig forklaring.


Hele teksten blev oversat til
 tibetansk af Marpa, og findes
oversat til engelsk i Trungpa
Rinpotje’s berømte bog:
‘The Myth of Freedom’
- sidste kapitel.

 

Klik her for at komme øverst på siden

 

 Tilogaard sigter på at formidle Mahamudra  og gøre folk i stand til at udøve  Mahamudra. Formålet er ikke at hylde dig ind i flere illusioner om, hvad der er virkeligt. Hensigten er, at hyle dig ud af alle illusioner ved at gøre det muligt for dig at  genkende din egen virkelighed  (psykologisk realisme).

 

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk